Projekty a granty

Plněním úkolů vědy, vývoje a inovací bylo pověřeno Oddělení dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum konzervace.

Projekty hrazené z účelových prostředků programů výzkumu a vývoje v ČR

 1. Přínos uměleckoprůmyslových a technických muzeí pro hospodářský rozvoj a vzdělanostní kulturu Moravy a českého Slezska: východiska – stav – perspektivy (PUTM)
  Doba řešení: 2023–2027

Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace TMB (IP DKRVO)

Interní výzkumné úkoly financované z vlastních zdrojů TMB

 1. Základní průzkum kolekce negativů – nezpracovaný fond fotografií
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / zařazeno do IP DKRVO
 2. Výzkum starého železářství
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / zařazeno do IP DKRVO
 3. Pasportizace externích technických památek ve správě TMB
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 4. Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany technického a industriálního dědictví
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / zařazeno do IP DKRVO
 5. Dlouhodobá strategie budování sbírkového fondu TMB
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / zařazeno do IP DKRVO
 6. Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / zařazeno do IP DKRVO
 7. Dokumentace a identifikace hudebních záznamových pásů automatofonů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 8. Moderní materiály – plasty
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / zařazeno do IP DKRVO
 9. Konzervace a uložení papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 10. Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 11. Elektrochemické metody v konzervátorské praxi
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 12. Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 13. Plazmochemické metody ošetření kovových artefaktů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / řešení pozastaveno
 14. Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi
  Doba řešení: 2017–2020
 15. Analýza dynamiky ekosystému textilní výroby na Brněnsku ve 2. pol. 20. století
  Doba řešení: dlouhodobý úkol / ukončeno


Dokončené projekty

 1. Industriální dědictví Moravy a Slezska
 2. Studie korozních procesů na stříbrných mincích
 3. Mezinárodní spolupráce mezi TMB a Slovenským národním muzeem při záchraně sbírkových předmětů poškozených požárem na hradě Krásna Hôrka
 4. Tvorba webové databáze výsledků analytických metod
 5. Zkvalitňování metodiky preventivní konzervace v oblasti monitoringu a vyhodnocování škodlivých polutantů vyskytujících se v muzejním prostředí
 6. Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti
 7. Historický kovový materiál – povrchové úpravy
 8. Mikrotečky – nástroj moderní identifikace sbírkových předmětů
 9. Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče
 10. Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech
 11. České století motorismu
 12. Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/