Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: zejména Wikipedia)

***

ROK 2023

7. ledna 1943 zemřel Nikola Tesla, významný vynálezce a vizionář, který se okrajově dotkl i naší vlasti. V roce 1880 studoval Nikola Tesla na Karlově univerzitě. Dvacátoho osmého listopadu roku 1936 mu České vysoké učení technické v Praze udělilo titul doktor technických věd (dr. h. c.)  a Čestný doktorát obdržel také 10. dubna 1937 na Vysokém učení technickém v Brně. Desátého července 1937 na oslavě Teslových 81. narozenin mu v New Yorku předal československý velvyslanec Řád Bílého lva I. třídy.
Vynalezl generátory, transformátory, rozvodová zařízení vícefázových elektrických soustav, indukční elektromotory s točivým magnetickým polem, vysokofrekvenční a vysokonapětové transformátory a další (viz kniha Dějiny fyziky Ivana Štolla, nakl. Prometheus 2009).

Před 100 lety

získal Nobelovu cenu za fyziku Američan Robert Andrews Millikan (1868 až 1953, v prosinci uplyne 70 let od jeho úmrtí ) primárně za výzkum elementárního elektrického náboje a fotoelektrického jevu.

Před 110 lety

obdržel Nobelovu cenu nizozemský fyzik Heike Kamerlingh Onnes ( 1853 až 1926) objevitel supravodivosti, cenu obdržel za výzkum v oblasti nízkých teplot. V září uplyne 170 let od jeho narození.

 

Před 120 lety

získal Nobelovu cenu francouzský fyzik Antoine Henri Becquerel (1852 až 1908 )za objev přirozené radioaktivity.

Významné ženy ve světě vědy:

První žena, která získala letecký inženýrský titul –  Elizabeth Muriel Gregory MacGill (27. březen 1905 / 4. listopad 1980)

První česká pilotka a třináctá na světě – Božena Laglerová (11. prosinec 1816 / 8. říjen 1941).

Objevitelka nejtěžšího známého chemického prvku z řady alkalických kovů francia  (1939) – francouzská fyzička a studentka Marie Curie – Marguerite Catherine Perey (19. října 1909 – 13. května 1975)

 

 

 

 

 

 

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/