Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: zejména Wikipedia)

***

V letošním roce uplynulo 120 let od prvního udělení Nobelovy ceny.  Tvoří ji  medaile, osobní diplom a peněžitá prémie, vyplácena z úroků z částky, kterou odkázal ve své závěti Alfred Nobel. Vynálezce se věnoval studiu výbušnin, zvláště problematice bezpečné výroby a manipulace se silně nebezpečným nitroglycerinem. Nobel jej chtěl nahradit spolehlivou a bezpečnou alternativou. Jeho dynamit tvoří explozivní nitroglycerin, který je absorbovaný v křemelině. Křemelina bránila předčasné explozi nitroglycerinu.
Nitroglycerin je látka s velmi nízkou stabilitou vůči vnějším vlivům. Může samovolně explodovat již při působení poměrně malých mechanických i teplotních podnětů. Dynamit se vyznačuje mnohonásobně vyšší stabilitou oproti tlaku nebo nárazu, než klasický tekutý nitroglycerin.

Nobelova cena se uděluje  v oborech: fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura, mír; od roku 1968 za ekonomii.
Z vědeckých disciplín první Nobelovu cenu obdrželi:

1901 – Wilhelm Conrad Röntgen (Německo): objev rentgenového záření / fyzika
1901 – Jacobus Henricus van ‚t Hoff (Nizozemsko):  objev zákonů chemické dynamiky a osmotického tlaku v roztocích / chemie
1901 – Emil Adolf von Behring (Německo): za fyziologii a medicínu / lékařství

Nobelovy ceny za fyziku a chemii udělené před 100 lety

1921 / Albert Einstein – za příspěvky k teoretické fyzice, zejména za objev zákonitostí fotoelektrického jevu

1921 / Frederick Soddy – za přínos v chemii radioaktivních látek a za výzkumy i povahy izotopů

Významné ženy ve světě vědy:

První žena, která získala letecký inženýrský titul –  Elizabeth Muriel Gregory MacGill (27. březen 1905 / 4. listopad 1980)

Objevitelka nejtěžšího známého chemického prvku z řady alkalických kovů francia  (1939) – francouzská fyzička a studentka Marie Curie – Marguerite Catherine Perey (19. října 1909 – 13. května 1975)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/