Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: zejména Wikipedia)

***

6. srpen 1753 – dramaticky zemřel německý fyzik Georg Wilhelm Richmann (nar. 22. července 1711), který prokázal, že bouřkové mraky obsahují elektrický náboj. O život přišel v Petrohradě, kdy se jako člen Petrohradské akademie věd účastnil jejího zasedání. Když uslyšel hrom, běžel údajně domů se svým rytcem zachytit tuto událost pro příští generace. Při pokusu se objevil kulový blesk, který prý cestoval podél aparátu a zasáhl fyzika do hlavy. Mrtvému zůstala na čele červená skvrna, části oděvu byly ožehnuté a boty otevřené.
Po zprávě o smrti G. W. Richmanna  sepsal Prokop Diviš (1698-1765) pojednání o svádění elektrických výbojů z mračen do země a r. 1753  jej poslal do petrohradské Akademii věd.

 

7. ledna 1943 zemřel Nikola Tesla, významný vynálezce a vizionář, který se okrajově dotkl i naší vlasti. V roce 1880 studoval Nikola Tesla na Karlově univerzitě. Dvacátoho osmého listopadu roku 1936 mu České vysoké učení technické v Praze udělilo titul doktor technických věd (dr. h. c.)  a Čestný doktorát obdržel také 10. dubna 1937 na Vysokém učení technickém v Brně. Desátého července 1937 na oslavě Teslových 81. narozenin mu v New Yorku předal československý velvyslanec Řád Bílého lva I. třídy.
Vynalezl generátory, transformátory, rozvodová zařízení vícefázových elektrických soustav, indukční elektromotory s točivým magnetickým polem, vysokofrekvenční a vysokonapětové transformátory a další (viz kniha Dějiny fyziky Ivana Štolla, nakl. Prometheus 2009).

Před 100 lety

získal Nobelovu cenu za fyziku Američan Robert Andrews Millikan (1868 až 1953, v prosinci uplyne 70 let od jeho úmrtí ) primárně za výzkum elementárního elektrického náboje a fotoelektrického jevu.

Před 110 lety

obdržel Nobelovu cenu nizozemský fyzik Heike Kamerlingh Onnes ( 1853 až 1926) objevitel supravodivosti, cenu obdržel za výzkum v oblasti nízkých teplot. V září uplyne 170 let od jeho narození.

 

Před 120 lety

získal Nobelovu cenu francouzský fyzik Antoine Henri Becquerel (1852 až 1908 )za objev přirozené radioaktivity.

Významné ženy ve světě vědy:

První žena, která získala letecký inženýrský titul –  Elizabeth Muriel Gregory MacGill (27. březen 1905 / 4. listopad 1980)

První česká pilotka a třináctá na světě – Božena Laglerová (11. prosinec 1816 / 8. říjen 1941).

Objevitelka nejtěžšího známého chemického prvku z řady alkalických kovů francia  (1939) – francouzská fyzička a studentka Marie Curie – Marguerite Catherine Perey (19. října 1909 – 13. května 1975)

 

 

 

 

 

 

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/