MCK

Metodické centrum konzervace

Metodické centrum konzervace je integrální součástí Technického muzea v Brně. Vedoucí MCK je jedním z náměstků TMB.

Metodické centrum konzervace

  • podporuje a rozvíjí správnou ochranu a péči o kulturní dědictví ČR včetně sbírkových fondů TMB,
  • na základě dohod a smluv může zabezpečovat ochranu kulturního dědictví i mimo území ČR,
  • zajišťuje výuku, aplikaci a vzdělávání v oboru muzeologie, konzervování a restaurování,
  • poskytuje metodickou a poradenskou pomoc v rámci oboru, zejména pak vlastníkům síbrek muzejní povahy,
  • spolupracuje se zahraničními i tuzemskými institucemi zabývajícími se ochranou kulturního dědictví,
  • zabezpečuje a poskytuje pomoc při záchraně, ochraně, uložení a nápravě škod na kulturním dědictví při mimořádných událostech.

přejít na stránky MCK

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/mck/