Analýza dynamiky ekosystému textilní výroby na Brněnsku ve 2. pol. 20. století

Analýza dynamiky ekosystému textilní výroby na Brněnsku ve 2. pol. 20. století

garant: PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
spolupráce: MCK (Mgr. Žaneta Kubingerová, Kateřina Židková, DiS., MgA. Dominika Mrověcová)
doba řešení: dlouhodobý úkol

V rámci dlouhodobého úkolu je analyzován vývoj textilního odvětví, které bylo pro brněnskou aglomeraci stěžejním oborem stojícím u počátků industrializace regionu. Jeho vývoj ve druhé polovině 20. stol. je nahlížen prostřednictvím muzejní sbírky a archiválií. V roce 2019 byl zahájen terénní výzkum mezi pamětníky s cílem zachytit jejich vzpomínky na profesní kariéru, ale i na podmínky života dané právě prací v textilním odvětví v období socialismu. Průběžně je zhodnocován sbírkový materiál z fondu TMB, současně je fond doplňován novými akvizicemi z období druhé poloviny 20. století, které dokumentují činnost podniků Vlněna, Mosilana, Retex, Moravan apod. Pro komplexní pohled na strukturu daného ekosystému je do hledáčku akviziční činnosti zahrnuta také střední textilní škola, která dosud dochovává materiální i nehmotné dědictví s vazbou až na 19. století. Cílem výzkumu jsou vědecké studie, kniha a databáze pamětí pamětníků aktivní fáze činnosti textilních podniků v období socialismu a v 90. letech 20. století.

Projekt pro uchování vzpomínek pamětníků průmyslové výroby v Brně.

Pro databázi Technického muzea v Brně hledáme další pamětníky. Budeme rádi, když se nám přihlásí na adrese info@tmbrno.cz.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/analyza-dynamiky-ekosystemu-textilni-vyroby-na-brnensku-ve-2-pol-20-stoleti/