Katalogy

Nejnovější publikace

Umění kovadlin
Katalog výstavy, která byla určena milovníkům kovářského umění a řemesla a zmapovala současnou kovářskou scénu prostřednictvím nejen exponátů TMB, ale i výpůjček z jiných institucí i od soukromých osob.

více info / e-shop

Není TESLA jako Teslo
Katalog výstavy, která se zabývala „fenoménem TESLA“ z různých úhlů pohledu a konala u příležitosti 80. výročí úmrtí významného fyzika a vizionáře Nikoly Tesly. Cílem bylo nejen připomenout život a dílo samotného vynálezce, ale především ukázat historii bývalého národního podniku TESLA.

více info / e-shop

Za volantem bez bázně a chikany. Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951

Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě Technického muzea v Brně (25. 10. 2022 – 26. 2. 2023). Mapuje fenomén motorismu nejen v našich zemích, ale také v širším evropském prostoru.

více info / e-shop

Digitálky

Sbírka elektrických, elektronických, digitálních, quartzových a rádiem řízených náramkových hodinek v Technickém muzeu v Brně. Odborný katalog.

více info / e-shop

Zlaté řemeslo

Katalog výstavy Zlaté řemeslo (24. 5. – 18. 9. 2022) prezentuje výsledky výzkumu způsobů zpracovávání a výzdoby uměleckořemeslných artefaktů z kovů a jejich slitin, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví.

více info / e-shop

Boje o hranice 1918–1919

Katalog ke stejnojmenné výstavě (30. 10. 2019 – 27. 9. 2020) přináší náhled na události, které nastaly bezprostředně po vzniku samostatného Československa. Vojáci vracející se z bojišť první světové války byli znovu nasazeni do bojů o nový demokratický stát, který musel uhájit svoji suverenitu a především státní hranice vojenskou silou.

více info / e-shop

 

Kolejová vozidla městské hromadné dopravy ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně – 2. část

Katalog představuje kolejová vozidla normálního rozchodu vyráběná v období po vzniku Československé republiky až do počátku dvacátého století.

více info / e-shop

 

Pálená hlína v historických stavbách Moravy

Kritický katalog stejnojmenné výstavy konané ve dnech 11. 10. 2021 – 3. 4. 2022 v prostorách Technického muzea v Brně.

více info / e-shop

Kolejová vozidla městské hromadné dopravy ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně – 1. část

Katalog navazuje na monografii zabývající se silničními vozidly téže muzejní kolekce. Tento díl představuje tři skupiny kolejových vozidel – úzkorozchodných a normálněrozchodných tramvají a železničních vozidel.

více info / e-shop

Další publikace

Až na kov!

Katalog ke stejnojmenné výstavě souboru konzervovaných a restaurovaných zbraní a zbroje z hradu Krásna Hôrka, který vyhořel v roce 2012. Konzervace a restaurování předmětů pak probíhaly v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně mezi léty 2013 – 2015.

více info / e-shop

Český granát

Odborná kolektivní monografie obsahuje komplexní informace o českém granátu, který patří do skupiny minerálu granátu (chrom-pyrop) a jehož jedinečné vlastnosti a ohnivá barva jsou spojeny výhradně s lokalitami v České republice. Tento drahý kámen je popsán v kontextu jeho geologických a mineralogických charakteristik, míst výskytu a těžby, zpracování a použití zejména ve šperkařství a dalších oblastech uměleckého řemesla.

více info / e-shop

DESIGN.S 2020

Katalog k mezinárodní přehlídce studentského designu, kterou od jejího vzniku v roce 2014 s periodicitou dvou let organizuje Technické muzeum v Brně ve spolupráci s vysokými školami, zobrazuje vybrané soutěžní práce, které představují to nejlepší ze studentského designu v mezinárodním měřítku.
Publikace je NEPRODEJNÁ, je však k dispozici na vyžádání, v případě zájmu se můžete obrátit na e-mail redakce@tmbrno.cz. Publikace je také k nahlédnutí v knihovně TMB.

více info / e-shop

historicka_vozidla_mhd_ve_sbirce_tmb Historická vozidla MHD ve sbírce Technického muzea v Brně

Vůbec první reprezentativní souborné pojednání o unikátní sbírce historických vozidel MHD v TMB.

více info / e-shop

Silniční vozidla městské hromadné dopravy ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně

Katalog obsahově i funkčně doplňuje knihu „Historická vozidla MHD ve sbírce Technického muzea v Brně“ vydanou roku 2009.

více info / e-shop

Železná opona 1948–1989

Rakousko a Česká republika – dvě země, dva národy, které toho mají tolik společného a přece si byly v minulosti tak vzdáleny kvůli neprostupné hranici, která je rozdělovala a omezovala v jejich dalším kulturně-společenském rozvoji. Dnes tomu již tak naštěstí není, a proto mohou obě země společně realizovat nové projekty, jako je například tato spolupráce Technického muzea v Brně s Městským muzeem v Hornu k třicátému výročí pádu železné opony.

Publikace je NEPRODEJNÁ, je však k dispozici na vyžádání, v případě zájmu se můžete obrátit na e-mail redakce@tmbrno.cz. Publikace je také k nahlédnutí v knihovně TMB.

více info / e-shop

Vyprodané publikace

Uvedné publikace jsou momentálně vyprodané, jsou však k nahlédnutí v knihovně TMB.

DESIGN.S 2016

Katalog k mezinárodní přehlídce studentského designu, kterou od jejího vzniku v roce 2014 s periodicitou dvou let organizuje Technické muzeum v Brně ve spolupráci s vysokými školami, zobrazuje vybrané soutěžní práce, které představují to nejlepší ze studentského designu.

více info / e-shop

evropa_ve_stereodiapozitivech Evropa ve stereodiapozitivech

Výběrový katalog ze sbírky historických stereodiapozitivů Technického muzea v Brně přináší reprezentativní soubor reprodukcí tematicky spjatých s geografickým prostorem Evropy a seznamuje také s historií prostorového zobrazování, podstatou prostorového vidění a propojením těchto jevů s fotografií.

více info / e-shop

hodinky_prim Hodinky Prim 1954–1994

Publikace podrobně mapuje vývoj a výrobu náramkových hodinek Prim v období 1954–1994. Obsahuje kompletní katalog hodinek Prim od počátku jejich sériové výroby až do roku 1994.

více info / e-shop

Karátové duše

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané v Technickém muzeu v Brně 14. 5. – 31. 7. 2019. Výstava Karátové duše není pro Technické muzeum v Brně prvním exkurzem do oblasti moderního autorského šperku a zlatnické práce. Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu se systematicky zabývá širokým spektrem témat souvisejících s péčí o historické a umělecké předměty vyrobené ze slitin kovů. Právě technologické a materiálové aspekty zlatnického a klenotnického řemesla jsou důležitou součástí výstavy na půdě muzea.

více info / e-shop

masec MASEC aneb 80 let Masarykova okruhu v Brně

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané 5. 10. 2010 – 28. 2. 2011 v Technickém muzeu v Brně. Seznamuje se vznikem trati a počátky závodění v Brně a stručně popisuje historii Masarykova okruhu.

více info / e-shop

Mapa příběhů

Technické dědictví Moravy a Slezska– katalog výstavy

více info / e-shop

 nedokoncena_dalnice_vratislav_brno_viden Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň

Publikace obsahuje základní historické a technické informace o okolnostech a průběhu stavby tzv. německé průchozí dálnice, známé více jako Hilerova dálnice, od jejíhož zahájení letos uplynulo 75 let.

více info / e-shop

Primky

Historie a první kompletní katalog legendární české značky.
Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace.

více info / e-shop

Republika 100
Kolektivní monografie projektu

Katalog výstavy Průmysl na Moravě 1918

více info / e-shop

ROBOT*2020

Katalog vydaný k výstavě Robot 2020, která se konala k příležitosti stoletého výročí od doby, kdy Karel Čapek poprvé ve svém dramatu R.U.R. použil slovo „robot“.

více info / e-shop

Umění emailu / Tachnika smaltu

Katalog ke stejnojmenné výstavě (31. 10. 2017 – 3. 6. 2018). V českém prostředí výstava poprvé komplexně představuje umění emailu a techniku smaltu. Na její realizaci se podílela celá řada odborníků a institucí. Záměrem tvůrců výstavy je také osvětlit princip smaltování a technické vlastnosti smaltu s cílem docenit jeho funkční a estetické benefity v celé rozmanitosti jeho využití.

více info / e-shop

velka_valka Velká válka 1914–1918

Společný katalog k projektu Velká válka 1914-1918. Celkem 247 stran na krásném křídovém papíře.

více info / e-shop

Vlněná elegance první republiky

Katalog nabízí pohled na brněnské vlnařství z široké perspektivy. Přibližuje podmínky výroby i dobový sortiment tkanin, představuje dochované stavební dědictví pohledem památkové péče i archeologické poznatky z výzkumu Vlněny na ul. Přízova. Součástí publikace je česko-anglicko-německý katalog sbírkových předmětů vystavených ve stejnojmenné výstavě.

více info / e-shop

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/publikace/katalogy/