Fórum pro konzervátory-restaurátory

Redakční rada

Recenzní řízení

Pokyny pro autory

Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) je odborným recenzovaným periodikem, které vydává Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR. FKR vychází jednou ročně při příležitosti konání konference konzervátorů-restaurátorů. V roce 2011, po devatenácti ročnících sborníků z této konference, vydavatel přistoupil ke změně v názvu a redakční přípravě periodika. FKR vychází v souladu s kritérii pro časopisy zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Příspěvky do recenzované části procházejí recenzním řízením a schválením redakční radou, musejí být zpracovány dle pokynů pro autory. K prohlížení obsahů všech 21. ročníků periodika využijte odkaz Archiv FKR nebo Rejstřík příspěvků ve sbornících z konferencí konzervátorů-restaurátorů a ve Fóru pro konzervátory-restaurátory.

Časopis Fórum pro konzervátory – restaurátory je od roku 2015 zařazen na seznam odborných recenzovaných periodik.

Cílem FKR není pouze předkládat dokumentaci rutinní konzervátorsko-restaurátorské praxe (i když i tyto příspěvky zde mají své místo vzhledem ke snaze zaznamenávat pozoruhodné konzervátorsko-restaurátorské počiny), ale předkládat výsledky nejnovějších trendů v oboru, a tak jej posouvat vpřed.

FKR je určeno konzervátorům-restaurátorům z rozličných typů pracovišť, včetně soukromé sféry, a studentům. Je snahou neopomíjet žádný z materiálů, tématem je také preventivní konzervace a otázky metodologie, teorie a etiky. Příspěvky mívají často interdisciplinární charakter, souvisejícími obory jsou přírodovědné a technické i humanitní vědy, např. historie, archeologie, dějiny umění, muzeologie.

FKR publikuje kromě odborných studií a statí též informační články a nabídky služeb soukromých i státních institucí související s oborem, firemní prezentace, nabídky vzdělávání, seminářů a kurzů, recenze na literaturu a podobně.

FKR se zaměřuje převážně v odborných statích na

  • materiálové a technologické průzkumy
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy
  • nové metody a technologie ochrany kulturního dědictví

Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory lze zakoupit na pokladně TMB nebo si jej můžete objednat prostřednictvím e-shopu. S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníky knihovny: knihovna@tmbrno.cz.

Recenzované studie v elektronické formě jsou v režimu open access publikovány na stránkách časopisu na webových stránkách Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně – Fórum pro konzervátory-restaurátory.

 

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2023

více info / e-shop

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2022

více info / e-shop

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2021

více info / e-shop

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020

více info / e-shop

 

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2019

více info / e-shop

 

  Fórum pro konzervátory-restaurátory 2018

více info / e-shop

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2017

více info / e-shop

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2016

více info / e-shop

 

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2015

více info / e-shop

  Fórum pro konzervátory-restaurátory 2014

více info / e-shop

 

  Fórum pro konzervátory-restaurátory 2013

více info / e-shop

  Fórum pro konzervátory-restaurátory 2012

více info / e-shop

  Fórum pro konzervátory-restaurátory 2011

více info / e-shop

Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů 2010
více info / e-shop
Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů 2009

více info / e-shop

Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů 2008

více info / e-shop

Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů 2007

více info / e-shop

Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů 2006

více info / e-shop

Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů 2005

více info / e-shop

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/casopisy/forum-pro-konzervatory-restauratory/