Pasportizace externích technických památek ve správě TMB

Pasportizace externích technických památek ve správě TMB

identifikační číslo úkolu: 2/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Roman Řezníček, Mgr. Marie Rosenfeld Cohen, Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Hana Bartošová, PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Bc. Roman Kučera
doba řešení: dlouhodobý úkol

Pro každou z externích nemovitých památek ve správě muzea je zpracováván tzv. pasport obsahující zevrubnou dokumentaci k provozu, historii a rekonstrukci památky a archiv souvisejícího materiálu. Při pasportizaci je uplatňován multioborový pohled na tento segment kulturního dědictví. Pasport jako součást odborné správy památky je uložen v TMB a je průběžně doplňován. Jako uplatnitelné výsledky jsou připravovány publikační výstupy – příspěvky v odborných periodikách nebo na tematických konferencích. Garanti jednotlivých památek – kurátoři oddělení DOVAT spolupracují na chodu a údržbě fyzického stavu památek a podílejí se na přípravě odborného obsahu a koordinaci prezentační akcí jednotlivých památek. Probíhá sumarizace podkladů pro zpracování kapitoly do odborné knihy o historii TMB.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/pasportizace-externich-technickych-pamatek-ve-sprave-tmb/