Kontakty

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: +420 541 421 411 (ústředna, recepce)
Fax: +420 541 214 418
mail: info@tmbrno.cz
Prohlídky muzea pro organizované skupiny objednávejte na: objednavky@tmbrno.cz
IČO
00101435
DIČ CZ00101435
ID datové schránky: cmgp8ec
Bankovní spojení
číslo účtu: 197830621/0710
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Podatelna Technického muzea v Brně – úřední hodiny

úterý: 9.00–14.00
středa: 9.00–14.00
čtvrtek: 9.00–14.00
pátek: 9.00–14.00

Technické muzeum v Brně neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově muzea.

Technické parametry fyzických nosičů
Datové zprávy lze předávat na těchto nosičích: USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM.

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf, txt, xls.
Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny info@tmbrno.cz, případně na poštovní adresu muzea.

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (GDPR)

Technické muzeum v Brně, TMB, dále jen „muzeum“, jako správce zpracovává osobní údaje v níže uvedených případech:

  • pokud k takovému zpracování získal správce přímý souhlas subjektu,
  • za účelem plnění či uzavření smlouvy,
  • na základě právní povinnosti,
  • kdy je takové zpracování oprávněným zájmem TMB a kdy takové zpracování převáží oprávněný zájem subjektu osobních údajů.

Na muzeum je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID datové schránky cmgp8ec,
  • emailem na adrese info@tmbrno.cz nebo
  • poštou na adrese Technické muzeum v Brně, sekretariát ředitele, Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na muzeum obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku pro zpracování, jako i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na muzeum obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjektu náleží také právo odvolání se k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Směrnice TMB pro ochranu osobních údajů (GDPR)

 

Žádost o poskytnutí informace

Technické muzeum v Brně je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti muzea, poskytne TMB žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na TMB doručit:

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Přehled vyřízených žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Chcete nám do sbírek muzea nabídnout nějaký historický předmět?

Kontaktujte prosím příslušného pracovníka podle oboru, do kterého předmět spadá. Děkujeme.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/kontakty/