Tvorba webové databáze výsledků analytických metod

Tvorba webové databáze výsledků analytických metod

Identifikační kód TMB: 12/VaV/MCK/2012
Garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Doba řešení:2012–2016

Databáze výsledků analytických metod má za úkol prezentovat výsledky průzkumů prováděných laboratoří MCK při konzervování-restaurování archeologických nálezů a sbírkových předmětů. Slouží jednak samotnému pracovišti pro rychlé dohledávání výsledků měření konzervovaných předmětů a zároveň dává možnost nahlížet návštěvníkům webu. V nejbližší době budou spuštěny nové doplňky databáze, kde bude možné vkládat početnější série obrázků a fotografií, především výstupů počítačové tomografie a videomikroskopu Keyence. Po těchto doplněních funkcí by měla být databáze plně funkční a sloužit svému účelu třídění výsledků analýz aplikovaných u předmětů kulturního dědictví.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/tvorba-webove-databaze-vysledku-analytickych-metod/