Zapůjčování sbírkových předmětů

Sbírkové předměty muzea lze dočasně zapůjčit jiné fyzické nebo právnické osobě pouze na základě uzavřených platných smluv, a to k předem stanoveným účelům:

  • studijním nebo výstavním (smlouva o výpůjčce)
  • propagačním (nájemní smlouva)
  • konzervátorským a restaurátorským pracím nebo výrobě kopií, replik a modelů či k zhotovení obrazové dokumentace (smouva o fyzickém předání věci včetně kopie dohody o provedení práce).

Postup pro zapůjčování sbírkových předmětů najdete v Metodickém pokynu pro zapůjčování sbírkových předmětů.

V případě zájmu o zapůjčení předmětů ze sbírek Technického muzea v Brně nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@tmbrno.cz.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/kontakty/zapujcovani-sbirkovych-predmetu/