Přínos umělecko- průmyslových a technických muzeí pro hospodářský rozvoj a vzdělanostní kulturu Moravy a českého Slezska: východiska – stav – perspektivy (PUTM)

Přínos uměleckoprůmyslových a technických muzeí pro hospodářský rozvoj a vzdělanostní kulturu Moravy a českého Slezska: východiska – stav – perspektivy (PUTM)

identifikační kód projektu: DH23P03OVV041
řešitel příjemce – koordinátor: doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D
řešitel příjemce: PhDr. Petra Mertová, Ph.D
spoluřešitelé příjemce z TMB: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D, Mgr. Pavla Stöhrová
doba řešení: 3/2023 – 12/2027

Předložený projekt se zaměřuje na jedinečný a úzce provázaný fenomén uměleckoprůmyslových a technických muzeí, která ve své historii patřila k nejprogresivnějším složkám muzejnictví v českých zemích. Hlavní cíl nicméně nespočívá pouze v přiblížení zásadních aspektů tohoto typu muzeí v jejich historickém vývoji, ale zejména v aktuálních potřebách badatelské obce, do jejíhož zorného pole se tato problematika stále častěji dostává. Identifikace a kategorizace muzejních sbírek dokumentujících užité umění, techniku a vědu na teritoriu Moravy a českého Slezska reaguje na potřebu poznávat potenciál kulturního a průmyslového dědictví perspektivou (nejen) sbírkových předmětů uchovávaných v minulosti i současnosti v paměťových institucích, které sem byly získávány za účelem zkvalitnění výroby, rozvíjení dobového vkusu či jako doklady úrovně dobové technologie. Jako výsledek historicko-muzeologického výzkumu proto bude sestavena rozsáhlá specializovaná databáze, v níž budou získané informace zpřístupněny v systému, který umožní zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti rychlou orientaci v jednotlivých typech sbírek a v nich uloženého materiálu na základě stanovených kritérií. Další výstupy budou tvořit tematické monografie, odborné články a konference. Připraveny budou i výstavy s kritickým katalogem prezentující mimo jiné přínos uměleckoprůmyslových a technických muzeí (střední Evropy) pro vzdělávání na poli technické přípravy a jejich potenciál pro současnou edukaci. Především k výchovně-vzdělávacím účelům budou určeny také plánované audioprogramy, jež by měly pomoci pochopit roli uměleckoprůmyslových a technických sbírek v dobovém kulturním a společenském kontextu, a postihnout tak mimo jiné jejich význam v rámci formování muzejního fenoménu a rozvoji průmyslu, vědy a techniky na území Moravy a dnešního českého Slezska.

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/prinos-umeleckoprumyslovych-a-technickych-muzei-pro-hospodarsky-rozvoj-a-vzdelanostni-kulturu/