ABC seznam zaměstnanců

Abecední seznam zaměstanců

příjmení, jméno, titul pracovní zařazení telefon mobil e-mail
Anděl Lubomír, Mgr. náměstek ředitele pro Odbor provozu a ekonomiky 541 421 401 778 522 505 andel@tmbrno.cz
Bartošová Hana, Mgr. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 490 778 522 503 bartosova@tmbrno.cz
Blašková Katarína, Bc. odd. komunikace a marketingu 541 421 443 blaskova@tmbrno.cz
Bureš Miloš správce památka Stará huť u Adamova 516 446 671 602 225 298 hut@tmbrno.cz
Dalecká Jana, Bc. administrátor 541 421 450 dalecka@tmbrno.cz
Dlouhá Radka správce památky Vodní mlýn ve Slupi 515 235 370 608 439 147 slup@tmbrno.cz
Dobiáš Martin oddělení produkce výstav a provoz techn. památek 541 421 155 724 334 952 dobias@tmbrno.cz
Florian Jaroslav, Bc. dokumentátor a fotograf 541 421 435 florian@tmbrno.cz
Foret Lukáš, Mgr., DiS. výzkumný a vývojový pracovník 541 421 452 foret@tmbrno.cz
Fricová Jana, Mgr. Metodické centrum konzervace, projektový pracovník 541 421 452 725 586 775 fricova@tmbrno.cz
Gilbertová Marie, Mgr. odd. dokumentace vědy a techniky 770 184 613 gilbertova@tmbrno.cz
Havlíčková Marcela, Dis odd. komunikace a marketingu 541 421 480 778 773 573 mhavlickova@tmbrno.cz
Hluší Eliška, Mgr. vedoucí odd. dokumentace slepecké historie 541 421 488 724 214 864 hlusi@tmbrno.cz
Hobza Lubomír, Bc. oddělení produkce výstav a provoz techn. památek 541 421 154 778 529 159 hobza@tmbrno.cz
Holman Pavel, Mgr. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 448 778 880 062 holman@tmbrno.cz
Chmelková Hana, Bc. sekretariát ředitele, personalistika 541 421 402 chmelkova@tmbrno.cz
Chocholatá Petra, Mgr. odd. komunikace a marketingu 541 421 418 724 756 550 chocholata@tmbrno.cz
Jedonová Radana, Ing., Bc. vedoucí oddělení  ekonomického 541 421 414 724 334 903 jedonova@tmbrno.cz
Juránková Marie pokladna 541 421 463 pokladna@tmbrno.cz
Katolický Ivo investiční referent a technický pracovník – odd. investičně-provozní 541 421 476 770 184 614 katolicky@tmbrno.cz
Klaiba Oldřich správce památky Stará huť u Adamova 516 446 671 602 225 298 hut@tmbrno.cz
Kocman Tomáš, Ing. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 466 770 184 615 kocman@tmbrno.cz
Kočí Marie mzdová účetní 541 421 462 koci@tmbrno.cz
Kohoutová Blanka, Mgr. redaktor, novinář 541 421 438 redakce@tmbrno.cz
Kohutová Ludmila, Ing. arch. odd. investičně-provozní 541 421 470 775 850 646 kohutova@tmbrno.cz
Kopecká Barbora, Mgr. odd. komunikace a marketingu 541 421 428 608 958 999 kopecka@tmbrno.cz
Krajčírovičová Taťána, Ing. odd. komunikace a marketingu 541 421 499 770 166 241 krajcirovicova@tmbrno.cz
Kroužil Martin, Ing. Metodické centrum konzervace, kurátor-konzervátor 541 421 461 778 522 507 krouzil@tmbrno.cz
Křehlík Michal oddělení produkce výstav a provoz techn. památek 541 421 424 krehlik@tmbrno.cz
Kubingerová Žaneta, Mgr. Metodické centrum konzervace, konzervátorka 541 421 445 kubingerova@tmbrno.cz
Kubiš Miroslav, Mgr. vedoucí oddělení produkce výstav a provoz technických památek 541 421 453 778 760 978 kubis@tmbrno.cz
Kubová Soňa referent majetkové správy – odd. investičně-provozní 541 421 449 kubova@tmbrno.cz
Kučera Roman, Bc. správce sítě IT 541 421 434 725 016 655 kucera@tmbrno.cz
Lacko Iva, Ing. referentka pro správu sbírek 541 421 433 lacko@tmbrno.cz
Lízalová Erika správce památky Kovárna v Těšanech 724 239 656 tesany@tmbrno.cz
Marčíková Věra dokumentátor a fotograf 541 421 435 marcikova@tmbrno.cz
Matuška Marek odd. komunikace a marketingu matuska@tmbrno.cz
Medlíková Eva asistentka – odd. investičně-provozní 541 421 478 medlikova@tmbrno.cz
Merta Ondřej, Mgr. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 426 770 184 617 merta@tmbrno.cz
Mikysková Sabina odd. ekonomické 541 421 447 fakturace@tmbrno.cz
Moslerová Aneta, Mgr. odd. komunikace a marketingu 541 421 441
Motalová Šárka, Ing. vedoucí odd. komunikace a marketingu 541 421 474 725 932 429 motalova@tmbrno.cz
Mrázek Martin, Ing., Ph.D. Metodické centrum konzervace, ved. odd. konzervace a restaurování 541 421 461 724 756 480 mrazek@tmbrno.cz
Mrověcová Dominika, MgA. t. č. na mateřské dovolené mrovecova@tmbrno.cz
Najbertová Alena, Mgr. pedagog, odd. komunikace a marketingu 541 421 442 778 466 978 najbertova@tmbrno.cz
Nekuža Petr, Mgr. oddělení dokumentace vědy a techniky 541 421 439 724 222 795 nekuza@tmbrno.cz
Němcová Klusáčková Lucie, Mgr. et Mgr. t.č. na rodičovské dovolené klusackova@tmbrno.cz
Persaň Vladimír, Mgr. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 436 771 133 510 persan@tmbrno.cz
Pipota Jaroslav, Ing. kurátor – obor Výpočetní technika 541 421 437 724 338 159 pipota@tmbrno.cz
Poláčková Dominika odd. provozně-ekonomické 541 421 464 polackova@tmbrno.cz
Pokorný Jaroslav správce památky Areál čs. opevnění v Šatově 602 438 637 satovsrub@tmbrno.cz
Procházka Vilém technik údržby 541 421 447 778 522 506 prochazka@tmbrno.cz
Přibyl Tomáš, Ing. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 436 770 199 908 pribyl@tmbrno.cz
Rapouch Karel, Mgr. Metodické centrum konzervace, výzkumný a vývojový pracovník 541 421 452 778 522 508 rapouch@tmbrno.cz
Rederer Zbyněk odd. komunikace a marketingu 541 421 444 775 908 565 rederer@tmbrno.cz
Romanovský Adam, Bc. oddělení produkce výstav a provoz techn. památek 541 421 497 romanovsky@tmbrno.cz
Rychnovská Martina, Ing. investiční referent – odd. investičně-provozní 541 421 470 770 197 355 rychnovska@tmbrno.cz
Řezáčová Eva fotografka 541 421 451 778 744 328 rezacova@tmbrno.cz
Řezníček Roman, Bc. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 430 778 522 511 reznicek@tmbrno.cz
Sekaninová Pavla, DiS. pokladna 541 421 463 pokladna@tmbrno.cz
Selucká Alena, Ing. Metodické centrum konzervace, náměstek ředitele 541 421 407 724 334 953 selucka@tmbrno.cz
Slabotínský Radek, Mgr., Ph.D. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 420 slabotinsky@tmbrno.cz
Smisitelová Jana, Ing. interní auditorka 541 421 449 smisitelova@tmbrno.cz
Smola Petr oddělení produkce výstav a provoz techn. památek 541 421 424 smola@tmbrno.cz
Sommerová Romana, Mgr. odd. komunikace a marketingu 541 421 496 773 785 448 sommerova@tmbrno.cz
Stöhrová Pavla, Mgr. vedoucí oddělení správy sbírek a informací 541 421 416 778 522 501 stohrova@tmbrno.cz
Svobodová Magdalena účetní 541 421 409 774 651 424 svobodova@tmbrno.cz
Šantavý Radek památka Větrný mlýn v Kuželově 602 438 644
722 601 240
kuzelov@tmbrno.cz
Štěpánek Ivo, Ing. ředitel 541 421 406 stepanek@tmbrno.cz
Trubáková Jana, Mgr. knihovnice 541 421 450 771 125 872 trubakova@tmbrno.cz
Urban Miroslav správce památky Větrný mlýn v Kuželově 602 438 644
722 601 240
kuzelov@tmbrno.cz
Urbánková Naděžda, PhDr. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 432 773 785 447 urbankova@tmbrno.cz
Václavková Kateřina, Mgr. knihovnice 541 421 450 778 753 865 vaclavkova@tmbrno.cz
Večeřa Josef, Mgr. náměstek ředitele pro Odbor vědy a techniky; vedoucí oddělení Dokumentace vědy a techniky 541 421 405 vecera@tmbrno.cz
Vykydal Vlastimil, Ing. Odbor provozu a ekonomiky 541 421 476 728 484 098 vykydal@tmbrno.cz
Wasserbauer Aleš, Bc. správce památky Šlakhamr 602 225 243
722 604 562
slakhamr@tmbrno.cz
Zouharová-Dyková Sylvie, Mgr. odd. dokumentace vědy a techniky 541 421 472 770 184 616 dykova@tmbrno.cz
Žáková Kateřina, Bc. sekretariát ředitele, pracovník vztahů k veřejnosti 541 421 403 778 522 509 zakova@tmbrno.cz
Židková Kateřina, DiS. konzervátor a restaurátor
t.č. na mateřské dovolené
541 421 445 zidkova@tmbrno.cz

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/kontakty/seznam-zamestnancu/