Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany technického a industriálního dědictví

Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany technického a industriálního dědictví

identifikační číslo úkolu: 4/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Marie Rosenfeld Cohen, Mgr. Pavla Stöhrová, průběžně spolupráce odb. pracovníků DOVAT + MCK
doba řešení: dlouhodobý úkol – aktuálně zahrnuto do programu IP DKRVO

V rámci dlouhodobého výzkumného úkolu jsou zpracovávána dílčí témata z těchto oblastí: dějiny technického muzejnictví, specifika muzejní dokumentace technického dědictví, muzejní marketing a muzejní pedagogika v oblasti technického dědictví a science communication, historie péče o kulturní dědictví a konzervování-restaurování apod. Rovněž jsou řešeny a odborně vedeny závěrečné práce studentů, realizována přednášková a pedagogická činnost v rámci úkolu (FF MU, PedF MU, Střední škola tradičních řemesel) či zpracovávány publikační výstupy a připravovány konference. V neposlední řadě pokračuje aktivita odborných pracovníků TMB v odborných profesních platformách, např. AMG (členství v oborových komisích AMG, členství v Českém výboru ICOM a v boardu komise CIMUSET – Mezinárodní komise pro muzea a sbírky technické povahy ICOM apod.

Nadále je pozornost zaměřena také na neinvazivní metody průzkumu materiálů a aplikaci preventivní péče v souladu s nejnovějšími poznatky měření a regulace parametrů vnitřního prostředí. V této souvislost je snahou implementovat nově zpracovanou „Metodiku uchovávání předmětů kulturní povahy“ v rámci běžné muzejní praxe a především při tvorbě výstav a inovaci stávajících expozic. Ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace je plánováno zaměřit pozornost též na metody ochrany vybraných sbírkových předmětů, které vyžadují specifické přístupy konzervování a restaurování. Jedná se zejména o případy historických vozidel, u kterých je nutné posuzovat míru zachování původních funkčních součástek, povrchových úprav apod.  Záměrem je zpracovat obecný manuál pro přípravu vozidel na výstavy či pro jejich uložení v depozitáři, který bude uplatňován v rámci sbírky TMB, ale může být i vodítkem pro jiná muzea s obdobným sbírkovým fondem.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/problematika-technickeho-muzejnictvi/