Dokumentace a identifikace hudebních záznamových pásů automatofonů

Dokumentace a identifikace hudebních záznamových pásů automatofonů

identifikační číslo: 31/VaV/DOVAT/2018
garant: Mgr. Petr Nekuža
spolupráce: Ústav hudební vědy FF MU, Ústav telekomunikací, FEKT VUT
doba řešení: dlouhodobý úkol

V rámci nově zahájeného interního projektu bude v první fázi stanovena metodika identifikace a dokumentace jednotlivých hudebních záznamových pásů, aby mohl být celý soubor cca 1000 kusů podle stanovených kritérií klasifikován a byla rozpoznána unikátnost sbírky. Oblastí zájmu projektu bude ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně zkoumání vlivu mechanické hudby na dobovou kompoziční praxi v kontextu dějin české hudby, kterému byla dosud věnována minimální pozornost. Další pozornost bude zaměřena na vliv mechanické hudby na populární hudbu, doplnění informací v oblasti organologického bádání o automatofonech a fenomén revitalizace mechanické hudby v pozdně moderní i postmoderní kultuře. Hudební záznamové pásy, jako svébytný segment kulturního dědictví, jsou dokladem úrovně specifické produkce techniky a oblasti hudební historie od jejích počátku až do třicátých let 20. století. Samotný hudební záznam je na papírových pásech provedený perforováním o různé velikosti otvorů, tvaru a různých logických systémech dle osobité technologie každého výrobce záznamových hudebních pásů. Ve většině se jedná o skladby ve své době populární a oblíbené – transkripce operních a operetních árií, komorní i symfonické hudby, původní skladby po klavír, tehdy populární písně, jazzové skladby apod. Dalším externím spolupracujícím subjektem bude pracoviště Ústavu telekomunikací, Fakulty elektrotechniky a komunikací Vysokého učení technického v Brně. Zde bude spolupráce probíhat při skenování hudeních záznamových pásů a přenosu do digitálního zvukového záznamu. Hudební záznamové pásy jsou převážně použité jako záznamové médium u pianol, orchestrionů a flašinetů.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/dokumentace-a-identifikace-hudebnich-zaznamovych-pasu-automatofonu/