Výzkum starého železářství

Výzkum starého železářství

identifikační číslo úkolu: 1/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Ondřej Merta
spolupráce: oddělení DOVAT TMB.
doba řešení: dlouhodobý úkol – aktuálně zahrnuto do programu NAKI II

Část zahrnutá do řešení projektu NAKI II viz výše, a zároveň pokračování v řešení úkolů zahrnující především výzkum v oblasti industriální archeologie. Pro demonstraci technologických pochodů při výrobě železa přímou metodou jsou realizovány experimentální tavby v replikách slovanských železářských pecí a experimenty a ukázkové tavby pro veřejnost. V roce 2018 to budou 10. workshop starého železářství (23.–25. května 2018 ve Staré huti u Adamova, 18. Setkání ve střední části Moravského krasu (26. května 2018  ve  Staré huti u Adamova a Podzimní tavby (22. a 23. září 2018 ve Staré huti u Adamova). Smyslem experimentů je ověření teorie metalurgických pochodů v replikách železářských pecí zjištěných archeologickými výzkumy při řemeslném zvládnutí procesu tavby a maximálním využití autentických technických materiálů. K problematice industriální archeologie je každoročně připravován seminář a vydáváno odborné recenzované periodikum. V roce 2018 bude navázáno na zpracovávání katalogu železářských dyzen ve sbírkovém fondu TMB (i zatím nezpracovaných) a bude dokončení mapy archeologicky zkoumaných raně středověkých železářských hutí na území střední části Moravského krasu.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/vyzkum-stareho-zelezarstvi/