Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění

Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění

identifikační kód projektu: DG0P02OVV023 (NAKI II)
hlavní řešitel: Ing. Alena Selucká
ostatní řešitelé: Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Martin Mrázek, Ph.D., Mgr. Marie Rosenfeld Cohen, Mgr. Karel Rapouch, Akad. soch Andrej Šumbera, Ph.D.
doba řešení: 2020–2022

Cílem projektu je vyvinout nástroj pro správnou identifikaci a ochranu uměleckořemeslných technik oboru zlatnictví, které jsou nejstaršími způsoby zpracovávání kovových materiálů. Tyto techniky představují širokou škálu výrobních postupů jako je tavení drahých i obecných kovů a jejich slitin, různé způsoby odlévání a tváření včetně pokročilých výzdobných technik jako je rytí, cizelování, leptání, granulace nebo emailování. Uvedené postupy jsou aplikovány u nejrůznějších artefaktů, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví a pilíře národní identity. Za tímto účelem bude vytvořen památkový postup obsahující nové interpretace a zhodnocení řemeslného zpracování na základě charakteristických výrobních znaků doložených rekonstrukcemi technik i výrobních nástrojů, výsledky přírodovědných analýz zkoumaných materiálů a průzkumem autentických artefaktů.

Doplněny budou rovněž případové studie modelových restaurátorských postupů. Vyřešena bude též problematika sjednocení názvosloví a oborových definic zlatnictví formou terminologického slovníku pro potřebu památkové a muzejní praxe s přesahem do dalších oborů. Tímto způsobem dojde ke zkvalitnění  metodologie určování a datace předmětů kulturní povahy a jejich zařazování do muzejních sbírek i odhalování falsifikátů. Stejně tak budou výsledky nástrojem pro zlepšení rozhodovacích procesů konzervátorsko-restaurátorských zásahů s důrazem na aplikaci reverzibilních a kompatibilních metod s původními historickými řemeslnými technikami. Zajištěno bude rovněž zpřístupnění získaných výsledků formou uspořádání výstavy s kritickým katalogem včetně doprovodné konference, která bude prezentovat historický vývoj a význam zlatnického řemesla na našem území s důrazem na potřebu zachování tradičních řemeslných dovedností.

První etapa v roce 2020 bude zaměřena na kvalitativní empirický výzkum a dokumentaci technologických postupů: sumarizace vybraných uměleckořemeslných technik a povrchových úprav, materiálové a technologické analýzy, kritické zhodnocení historických zdrojů, rekonstrukce postupů a laboratorní zkoušky, jejich dokumentace, posouzení znaků poškozování a definování správných postupů ochrany předmětů; příprava slovníku a zpracování libreta výstavy.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/umeleckoremeslne-techniky-zlatnictvi/