České století motorismu

České století motorismu

identifikační kód projektu: DG18P02OVV051 (NAKI II)
řešitel příjemce – koordinátor: UK Praha, doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.
řešitel příjemce: TMB
spoluřešitelé příjemce z TMB: Mgr. Sylvie Zouharová Dyková
doba řešení: 2018–2022

Výzkumný projekt si klade za cíl zhodnocení vlivu motorismu na českou společnost v období od jeho počátku v závěru 19. století až do konce století 20. Motorismus bude představen jako jeden z významných fenoménů 20. století, který podstatným způsobem proměnil celou českou společnost. Automobil a motocykl neovlivnily pouze dopravu, ale promítly se i do dalších sfér života. Bezesporu mají i další dimenze, neboť vstoupily do kultury, ovlivnily urbanizaci i infrastrukturu, proměnily českou krajinu, výrazně modifikovaly trávení volného času a v neposlední řadě se staly i klíčovým a nezanedbatelným ekonomickým faktorem.

Cílem projektu je zhodnocení významu těchto dopravních prostředků ve vztahu k ženské emancipaci, stejně jako jejich symbolické roviny, kdy po celou dobu vývoje motorismu existovaly určité značky (typy), které vlastníka automaticky řadily k určité skupině a dávaly mu zřetelnou identitu. Stranou nemůže zůstat ani technická stránka a inovace, respektive technologický transfer mezi českými zeměmi a zahraničím. Sledování jednotlivých výrobců umožní lepší pochopení hlavních tendencí vývoje motorismu od de facto exkluzivních počátků, přes nasazení ve válečných konfliktech až k masovosti a komercionalizaci. Součástí analýzy je i otázka politických regulatorních zásahů (dopravní a silniční předpisy, vyhlášky). Sledování těchto hlavních tendencí motorismu v kulturní identitě české společnosti si zasluhuje zkoumání daného fenoménu v širokých souvislostech a ve spojení s kulturním prostředím, které ovlivňoval. Výstupy projektu budou využitelné pro široké spektrum zájemců – plánované výstavy se zaměří na dosud opomíjené souvislosti, mapy umožní sledovat, jak se vyvíjela motorizace české společnosti či kde sídlili výrobci automobilů a jak se to promítalo do kulturní krajiny.

Pro rok 2020 je stěžejní zahájení prací na 4. etapě s názvem Automobilismus jako součást české občanské společnosti (trvání etapy 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022; vedoucí etapy Mgr. Sylvie Zouharová Dyková). Cílem této etapy je zhodnotit, jak automobilismus pronikal do české občanské společnosti, jaké byly spolkové aktivity na tomto poli, a dále sledovat dopady politických změn poloviny 20. století na fungování motoristických spolků včetně administrativní regulace motorismu. Předmětem zkoumání bude dále geografické zastoupení výrobců, designérů, konstruktérů a distributorů motorových vozidel. Tato etapa bude završena několika klíčovými výstupy, zejména mapou výrobců, na níž se budou průběžně podílet všichni členové řešitelského týmu. V dalších letech je plánována výstava věnovaná fenoménu autoklubů, uskuteční se i workshop celého týmu a přizvaných hostů zaměřený na technický a technologický vývoj a výrobu dopravních prostředků, z něhož bude samozřejmě vydán sborník. Spoluřešitelka za TMB bude v roce 2020průběžně koordinovat aktivity etapy a řešitelský tým, zejména přípravu workshopu a sborníku z workshopu. Dále bude pokračovat sběr materiálu pro společné výstupy a rešerše a zpracování materiálů pro dílčí práce.

Publikace

Do houfu! – Jan Němec, Sylvie Zouharová Dyková, Milan Rudik
100 let organizovaného motorismu v českých zemích

více info / e-shop

 

 

 

České století motorismu II – Sylvie Zouharová Dyková, Jana Fricová (eds.)
Motorismus jako prostředek volného času

více info / e-shop

 

 

 

Motoristé na Šébru a pod Šébrem – Jan Němec
Německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu

více info / e-shop

 

 

 

Za volantem bez bázně a chikany – Sylvie Zouharová-Dyková, Jan Němec
Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951

více info / e-shop

 

 


Workshop – České století motorismu II
31. 8. 2020

 

 

 

 


Výstava
Za volantem bez bázně a chikany – fenomén autoklubů v českých zemích v letech 1904–1951
25. 10. 2022 – 26. 2. 2023

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/ceske-stoleti-motorismu/