Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče

Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče

identifikační kód projektu: DG16P02H029 (NAKI II)
řešitel příjemce – koordinátor: NPÚ, doc. Miloš Matěj
řešitel příjemce: TMB
spoluřešitelé příjemce z TMB: PhDr. Petra Mertová, Ph.D. a Mgr. Ondřej Merta
doba řešení: 2016–2021

Výzkumný projekt podpořený z programu NAKI II navazuje na projekt Industriální dědictví Moravy a Slezska úspěšně dokončený v rámci programu NAKI, který dále rozvíjí v podobě navazující specializované mapy s odborným obsahem (Technické památky v Čechách). S ohledem na aktuální potřebu praxe zpracovává metodiky k tématu průmyslového dědictví a zhodnocuje předcházející terénní a archivní výzkum. Na základě předcházejících zkušeností a jako nezbytné pro zachování průmyslového a technického dědictví se jeví sledování ochrany, obnovy a nového využití klíčových příkladů v zahraničí a referování o nich v českém prostředí.

V roce 2020 bude realizován poslední z cyklu workshopů Živé památky a bude završeno zpracovávání Metodiky ochrany průmyslového dědictví z hlediska muzejní praxe (základní vymezení technických a průmyslových památek, metody dokumentace, výběru, formy ochrany, využití). Dojde k předání podkladů certifikované metodiky k administraci RIV a její úpravě k publikaci na webové stránce TMB. Workshop „Průmyslové památky“ bude realizován v květnu 2020, řešitelé z TMB se zaměří na tipování vhodných ukázkových lokalit, komunikaci s přednášejícími, administraci workshopu, přípravu studijních podkladů pro účastníky workshopu, řízení průběhu workshopu a shrnutí závěrů workshopu do pracovních materiálů. Dále se řešitelé z TMB společně s týmem NPÚ budou podílet na závěrečných etapách projektu – představení výsledků veřejnosti formou on-line zveřejnění na internetu či prezentacemi na konferencích či seminářích a na zpracování závěrečné zprávy. Studijní cesty realizované v rámci projektu budou směřovat do vybraných muzeí se sbírkami technického dědictví, do zpřístupněných technických památek a za účelem archivní a rešeršní práce v archivech a knihovnách v ČR i zahraničí.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/prumyslove-dedictvi-z-pohledu-pamatkove-pece/