Interreg V-A Rakousko – Česká republika

30. výročí pádu železné opony

Cílem projektu je připomenout veřejnosti historicky významné výročí – 30 let od „Sametové revoluce“, která vedla k pádu totality i tzv. železné opony. Oba partneři, v České republice Technické muzeum v Brně a v Rakousku Městské muzeum v Hornu v rámci vzájemné spolupráce a dle podepsaného memoranda o spolupráci připravují výstavu, k níž z tohoto projektu připraví a vydají odborný vědecký katalog, který zachytí historii budování železné opony, její vliv na osudy lidí a její pád.

Součástí projektu budou také doprovodné aktivity:

  • účast TMB na výstavě partnera v Muzeu Horn (17. 5. – 31. 10. 2019)
  • celodenní akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost s názvem „Život za železnou oponou“ (13. 4. 2019)
  • slavností křest katalogu v Technickém muzeu v Brně za účasti významných hostů obou partnerů (16. 9. 2019)
  • happening (11. 11. 2019).

Železná opona 1948–1989 – výstava

Výstava k 30. výročí pádu železné opony navazuje na spolupráci partnera a žadatele v rámci Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika, v Programu INTERREG V-A.

Termín: 12. 11. 2019 – 3. 5. 2020, Technické muzeum v Brně

Slavnostní otevření výstavy – 11. 11. 2019

Program:

15.00 otevření venkovního areálu
15.00–18.00 interaktivní stánek
15.30 přehlídla dobové vojenské techniky
17.00 a 18.00 videomapping k 30. výročí pádu železné opony
18.15 vstup do výstavy Železná opona 1948-1989 zdarma
20.30 konec programu

Osobní vzpomínky na železnou oponu, text: Franz Pötscher https://www.areaacz.eu/cs/blog/blog-detail/news/detail/News/30-let-od-padu-zelezne-opony/


Křest katalogu „Železná opona 1948–1989“

Katalog byl pokřtěn 16. září 2019 v Technickém muzeu v Brně za účasti významných osobností kulturního i politického života České republiky a Rakouska.

Odborný katalog „Železná opona 1948–1989“ vznikl jako výsledek vzájemného projektu přeshraniční spolupráce Technického muzea v Brně s Městským muzeem Horn v Rakousku. Kolektivní publikace k tematice ochrany státní hranice v průběhu trvání železné opony je dílem českých a rakouských odborníků. Je také výsledkem dlouhodobé činnosti Technického muzea v Brně, které se problematikou ostrahy státní hranice v období tzv. studené války zabývá již několik let. Od roku 2011 organizuje konference a vydává odborné publikace na příslušné téma, jejichž vyústěním je právě publikace Železná opona 1948–1989.

Odborný katalog ke stažení Železná opona 1948–1989 (PDF, 6 MB)

Fachkatalog Der Eiserne Vorhang 1948–1989 (PDF, 5 MB)


Účast TMB na výstavě partnera v Muzeu Horn

Dne 17. května 2019 byla slavnostně otevřena v Městském muzeu Horn v Rakousku výstava k 30. výročí pádu železné opony s názvem „30 Jahre Öffnung des Eisernen Vorhangs“, kterou představil kurátor výstavy Franz Pötscher. Otevření se účastnili významní hosté – starosta státního parlamentu Jürgena Maiera, čestný konzul George Stögera z Hornu a za Technické muzeum v Brně – Josef Večeřa, Roman Řezníček a Pavel Holman. Technické muzeum v Brně se na výstavě podílelo dodáním odborných textů, exponátů, dobových fotografií a dalších obrazových materiálů, které jsou prezentovány v části výstavy pojednávající o systému ochrany hranic socialistickým Československem a životě za železnou oponou.

Součástí vernisáže byla i konference o ochraně hranic a životě obyvatelstva na obou stranách železné opony, na které vystoupili i odborní pracovníci Technického muzea v Brně – Roman Řezníček s příspěvkem “ Historie ostrahy hranic a vývoj ženijně technického zabezpečení od roku 1945 do 1989“ a Pavel Holman pohovořil o „Poslední oběti železné opony – případové studii osob“.

Výstava bude k vidění v Městském muzeu Horn do 31. října 2019.

Reportáž: https://tvthek.orf.at/profile/eske-Slovenske-Ozveny/181719/eske-Slovenske-Ozveny/14016502/30-Jahre-Samtene-Revolution-Ausstellung-in-Horn/14510763


Život za železnou oponou

Kdy: 13. dubna 2019 od 10.00 do 17.00
Kde: Areál československého opevnění v Šatově (památka Technického muzea v Brně)

Program

10.00 – zahájení akce, zdravice hostů
11.00 – scénka ostrahy státní hranice a zadržení pachatele
11.30 – ukázky výcviku psů v podání kynologického klubu
15.00 – scénka ostrahy státní hranice a zadržení pachatele
15.30 – ukázky výcviku psů v podání kynologického klubu

Průběžně po celý den (od 10 do 17 hodin):

  • Interaktivní stanoviště pro děti ve stylu retro
  • Prohlídka pěchotního srubu MJ – S 3 Zahrada
  • Prezentace klubů vojenské historie z období 20. století
  • Výstava vojenské, popř. i civilní techniky


 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/projekty/interreg-v-a-rakousko-ceska-republika/