Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech

Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech

identifikační kód projektu: DG18P02OVV068 (NAKI II)
řešitel příjemce – koordinátor: VUT v Brně, Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
řešitel příjemce: TMB
spoluřešitelé příjemce z TMB: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.
doba řešení: 2018–2021

Cílem projektu je komplexní zjištění vlastností historických pálených cihel (13. – 20. století) v závislosti na vlhkosti. Cílem projektu je využití odborných postupů a metodik pro nedestruktivní, šetrnou semidestruktivní a destruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených cihel. Analýza vlastnosti historických cihel v závislosti na vlhkosti může pomoci k určení míry poškození historických konstrukcí s možností odborného odhadu jejich přepokládaných fyzikálně-mechanických vlastností. Projekt předpokládá zpracování typologie historických cihel pro určení jejich původu a stáří, a na základě jejich zkoušek vytvoření možnosti odborného odhadu předpokládaných fyzikálně-mechanických vlastností historických cihel v konstrukcích a provedení experimentálního ověření možnosti jejich vhodné náhrady v konstrukcích s použitím jak historických, tak soudobých cihel.

Součástí projektu je i zpracování rozsáhlého souboru historických cihel pro vytvoření podkladů pro možnost odhadu jejich předpokládaných fyzikálně-mechanických vlastností na základě znalostí typu, stáří a původu a vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno posouzení vlastností jimi vyráběných cihel pro posouzení jejich kompatibility s cihlami historickými). Veřejnosti bude současně prezentována historie výroby a typologie cihel a jejich použití v historických objektech s důrazem na prostor regionu Brna a okolí prostřednictvím výstav, a s rozšířením na celý prostor České republiky prostřednictvím veřejné webové databáze cihel.

V roce 2020 se uskuteční v pořadí druhý workshop, který stejně jako ten první proběhne na půdě Stavební fakulty VUT v Brně s podílem na přípravě a realizaci ze strany TMB. TMB se v pozici dalšího účastníka rovněž podílí na přípravě a realizaci výstavy „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“, která se uskuteční v prostorách Stavební fakulty VUT v Brně, a výstavy “Pálená hlína v historických stavbách Moravy”. Výstavy jsou plánovány na rok 2021 a představí základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období. Cihlová architektura bude rámcově představena v středoevropském kontextu, v historické návaznosti na římskou tradici. Důraz bude kladen především na architekturu středověku, jako počátek užívání cihel, a to jak v prostoru středověkých měst, šlechtických sídel, tak sakrálních staveb (kostely, kláštery), dále na vývoj cihlové architektury v rámci základních slohových etap novověku a využití cihly ve stavbách budovaných v souvislosti se společenskými změnami způsobenými průmyslovou revolucí 19. století. V roce 2020 bude vytvořen a konzultován základní scénář výstav a postupně budou připravovány dílčí exponáty.

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/komplexni-diagnostika-palenych-zdicich-prvku-historickych-objektu-z-pohledu-stari-puvodu-a-fyzikalne-mechanickych-vlastnosti-v-zavislosti-na-vlhkosti-a-jejich-nahrada-v-historickych-objektech/