Návštěvní řád

Na základě mimořádných vládních opatření proti šíření viru Covid-19 byl zpracován Dodatek č. 4 k návštěvnímu řádu, jehož pravidly se musí návštěvníci Technického muzea v Brně od 28. 5. 2021 řídit.
Přečíst si jej můžete zde: Dodatek č. 4 k návštěvnímu řádu

Vážení návštěvníci,
do expozic nelze vstupovat s batohy či většími zavazadly a taškami, s holovými deštníky, s potravinami ani nápoji. Tašky, batohy a deštníky, prosím, odkládejte v šatně. Jedná se o opatření, které zajišťuje bezpečnost návštěvníků a chrání historické sbírkové předměty TMB před poškozením. S vyjmenovanými předměty nebudete do prostoru muzea vpuštěni.
Děkujeme vám za pochopení.

Z návštěvního řádu vyplývají dále zejména tyto skutečnosti:

Je zakázáno jakékoli jednání, resp. chování, v jehož důsledku by mohlo dojít k poškození sbírkových předmětů, exponátů, zařízení budovy a expozic, jakož ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, či obtěžování ostatních návštěvníků. V TMB není dovoleno zejména:

  • vstupovat do expozic se psy (kromě psů vodicích)  a  jinými zvířaty, s většími zavazadly a předměty, které by mohly být provozu expozic na závadu,
  • vstupovat do expozic s potravinami a nápoji,
  • vstupovat mimo návštěvní okruh a do prostor, které nejsou pro návštěvníky určeny
  • dotýkat se vystavených sbírkových předmětů, exponátů (s výjimkou zjevně interaktivních, či haptických) a zařízení expozic – soklů, vitrín, popisků, skříněk spínačů elektrických rozvodů, hasicích přístrojů atd.
  • rušit výklad průvodce a ostatní návštěvníky příliš hlasitými projevy, používáním radiopřijímačů, přehrávačů, mobilních telefonů ap.
  • odhazovat odpadky a jinak rušit klid a pořádek

Uvnitř celého objektu platí přísný zákaz kouření a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm.

Děti ve věku do 15 let smějí vstupovat do expozic TMB pouze v doprovodu dospělé osoby.

Vstup do TMB s dětskými kočárky je povolen s tím, že se současně v prostorách expozic může pohybovat maximálně 10 kočárků, v Technické herně maximálně 3.

Fotografování a filmování (bez použití stativu, přídavných světelných zdrojů, ap.) při návštěvě TMB, pro vlastní potřebu, je povoleno a je zahrnuto v ceně vstupenky. Komerční využití fotografií či video materiálů pořízených v TMB není bez svolení a zpoplatnění TMB přípustné.

Po vyhlášení výzvy k ukončení prohlídky interním rozhlasem jsou návštěvníci povinni do ukončení otevírací doby budovu TMB bezodkladně opustit.

Návštěvníci jsou povinni vždy uposlechnout pokynů personálu TMB, vydaných v zájmu zajištění jejich bezpečnosti, ochrany objektu, jeho zařízení a exponátů proti poškození, či zcizení. V opačném případě hrozí návštěvníku vykázání z prostor objektu bez nároku na vrácení vstupného.

Návštěvník, který způsobí v TMB svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.

Návštěvní řád areálu Technického muzea v Brně ze dne 3. 10. 2019 (plné znění)

Dodatek č. 4 k návštěvnímu řádu zpracovaný na základě mimořádných vládních opatření proti šíření viru Covid-19.

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/navstivte-nas/navstevni-rad/