Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi

Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi

identifikační číslo úkolu:30/VaV/MCK/2017
garant: Ing. Alena Selucká
spolupráce: Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Martin Kroužil, Renata Pelíšková, Mgr. Lukáš Foret, Mgr. Žaneta Kubingerová.
doba řešení: 2017–2020

Průběžně budou vyhodnocovány parametry prostředí v depozitářích a expozicích muzea. Zvláštní pozornost bude věnována posouzení mikroklimatických podmínek na technické památce Vodní mlýn ve Slupi, kde byly zavedeny opatření pro zlepšení čistoty vzduchu z hlediska výskytu spor plísní. Metodika statistického zpracování celoročních záznamů relativní vlhkosti a teploty vzduchu bude analyzována v rámci případové studie Památníku Leoše Janáčka ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Zkoumána bude též metoda měření koncentrace CO2 pro zjišťování těsnosti muzejních vitrín V návaznosti na uplatňování etických zásad konzervování-restaurování v muzejní praxi bude zpracována kapitola v knize shrnující rovněž vývoj přístupů k preventivní konzervaci a její začleňování do celkové strategie konzervace sbírek.

Pokračovat bude příprava projektu Kabinet bezpečnosti  –  nové stálé expozice muzea představující technologie a systémy, využívané k ochraně kulturního dědictví z oblasti požární, prostorové a předmětové ochrany.  Tento projekt bude obsahem žádosti z programu Fondy EHP a Norsko 2020.

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/strategie-preventivni-konzervace-muzejni-praxi/