Zkvalitňování metodiky preventivní konzervace v oblasti monitoringu

Zkvalitňování metodiky preventivní konzervace v oblasti monitoringu a vyhodnocování škodlivých polutantů vyskytujících se v muzejním prostředí

Identifikační kód TMB: 10/VaV/MCK/2012
Garant: Mgr. Karel Rapouch (Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.)
Doba řešení: 2012–2016

V rámci projektu byl v roce 2016 otestován nefelometr Sensydine. Jde o přístroj pro měření prašnosti prostředí, kterou stanovuje na základě rozptylu světla laserového paprsku na prachových částicích. Při měření prašnosti na pracovišti TMB (kancelář, sklad, depozitář fotografií) byly stanoveny hodnoty 15 μg/m3 pro depozitář, 26 μg/m3  pro sklad a 46 μg/m3  pro kancelář. Z toho lze sledovat, jak roste prašnost podle frekvence pohybu osob v prostorách. Srovnáním s normou ČSN ISO 11779 „Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů“, kde je limitní koncentrace prachových částic 50 μg/m3,  byla ověřena vhodnost pracoviště pro ukládání a práci s fondem fotografického materiálu. Dále byl v rámci monitoringu polutantů sledován obsah VOC (těkavých organických látek) jednak v prostředí,jednak v úložném regálu a u obalového materiálu s využitím indikátorů AD strips. Po měsíční expozici indikátoru nebyl shledán zvýšený obsah VOC, což také potvrdilo čistotu prostředí. Výsledky byly využity v rámci kurzu Preventivní konzervace a jsou podkladem pro zpracování dalších metodických materiálů.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/zkvalitnovani-metodiky-preventivni-konzervace-oblasti-monitoringu/