Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů

Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů

identifikační číslo úkolu: 27/VaV/MCK/2016
garant: Ing. Alena Selucká
spolupráce: Mgr. Karel Rapouch, Renata Pelíšková
doba řešení: dlouhodobý úkol

Vyhodnocení získaných poznatků při průzkumu a ošetření železných a bronzových archeologických nálezů zpracovávaných v 2016-2017. Příprava základního manuálu pro průzkum, konzervaci a podmínky uchovávání archeologických artefaktů. Ve spolupráci s pracovní skupinou Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů AMG budou připomínkovány opatření stabilizace artefaktů během jejich odkrytí na okolní atmosféru postupy preventivní konzervace.

Ve spolupráci s pracovní skupinou Sklo Komise konzervátorů-restaurátorů AMG a dalšími experty je připravována publikace „Sklo z archeologických výzkumů“, jejímž cílem je zpracování praktických doporučení pro zacházení s uvedenými nálezy v kontextu jejich historie, archeologie a technologie zhotovení.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/zhodnoceni-stavu-archeologickych-kovovych-nalezu-ve-sbirkach-muzei/