Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

300 

Za volantem bez bázně a chikany. Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951

Předkládaná publikace – kritický katalog a výstava Za volantem bez bázně a chikany. Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951 jsou jedním z aplikovaných výstupů projektu České století motorismu, jehož úkolem bylo zhodnocení vlivu motorismu jako historického a sociálně-kulturního fenoménu, a to nejen v rámci území historického českého státu, ale i v širším evropském prostoru.

Katalog k výstavě
Autoři: Sylvie Zouharová-Dyková, Jan Němec

©Technické muzeum v Brně, 2022
ISBN 978-80-7685-023-1
79 stran, 60 nečíslovaných stran obrazových příloh

 


Kategorie:

Popis

Motorismus je významným fenoménem 20. století s dimenzemi společenskými, kulturními i ekonomickými, který se ve sledovaném období výrazným způsobem promítal nejen do dopravy, ale i do dalších sfér života české společnosti a ovlivnil utváření její kulturní a národní identity. Cílem projektu bylo postihnout hlavní tendence vývoje motorismu od de facto exkluzivních počátků, přes nasazení automobilů a motocyklů ve válečných konfliktech až k masovosti a komercionalizaci. Hlavním tématem odborného výzkumu řešitelského týmu Technického muzea v Brně byla činnost četných motoristických spolků na území předválečného Československa, jež byla dlouho opomíjeným tématem.

Motoristické kluby byly mnohdy zásadním činitelem v rozvoji dopravy a základní infrastruktury, snažily se rovněž o propagaci motorismu prostřednictvím přednášek a pořádáním různých motoristických závodů nebo soutěží. Organizovaly pro své členy volnočasové aktivity jako například motoristické výlety, zajišťovaly slevy na pojištění, pohonné hmoty či servis. V dnešní době se zdá být neuvěřitelné, že se autokluby ujímaly oprav a sjízdnosti silnic, opatřovaly je dopravním značením a pečovaly o dopravní výchovu dětí ve školách. Během pětiletého výzkumu se podařilo zmapovat a popsat vývoj historie zrodu jednotlivých motoristických klubů, proč a za jakých okolností vznikaly, zhodnotit jejich význam a roli ve vývoji motorismu. Rovněž se podařilo doplnit chybějící data či opravit údaje dosud nepřesně udávané.

Výsledkem výzkumu týmu Technického muzea v Brně v rámci projektu České století motorismu jsou odborné publikace, které podávají široké veřejnosti dosud nezpracované informace o činnosti auto- i motoklubů na našem území. V roce 2019 byla vydána publikace Motoristé na Šébru a pod Šébrem. Německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu, jejímž autorem je Jan Němec. V roce 2020, navzdory problémům spojeným s epidemií covid-19, se podařilo uspořádat workshop České století motorismu II – Motorismus jako prostředek volného času a vydat kolektivní monografii pod stejným názvem. O rok později byly hlavní výsledky odborného výzkumu publikovány v odborné publikaci Do houfu! 100 let organizovaného motorismu v českých zemích. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021 (autoři: NĚMEC, Jan – ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie – RUDIK, Milan).

Výstava a kritický katalog k výstavě jsou završením pětiletého grantu NAKI II – České století motorismu.

Další informace

Hmotnost 0,51 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/za-volantem-bez-bazne-a-chikany-fenomen-autoklubu-v-ceskych-zemich-1904-1951/