Odborná kniha „Záchrana sbírek poškozených požárem na hradě Krásna Hôrka“

Odborná kniha „Záchrana sbírek poškozených požárem na hradě Krásna Hôrka“

V rámci mezinárodní pomoci Metodické centrum konzervace TMB (MCK) provedlo v letech 2013–2015 ošetření a kompletní konzervátorsko-restaurátorský zásah na kolekci 77 vybraných sbírkových předmětů poničených požárem hradu Krásna Horka v roce 2012. Tyto artefakty jsou součástí vzácné sbírky historických zbraní Slovenského národního múzea – Múzea Betliar. Po konzervování byly vybrané exponáty prezentovány na výstavě Až na kov v TMB. Odborná kniha, připravená v rámci plnění cíle 2 IP DKRVO, byla koncipována jako platforma pro publikování informací o konzervátorsko-restaurátorských zásazích a výsledcích výzkumů získaných v jejich průběhu. Takto zveřejněné interpretace a popisy zásahů a průzkumů v publikaci (včetně popisu vlastního inovativního přístupu k řešení problematiky) přispějí k informovanosti odborné veřejnosti o současných trendech v oboru konzervování-restaurování na konkrétním příkladu. Zároveň mohou sloužit jako metodický materiál s ohledem na specifika optimální péče o sbírky zasažené katastrofickou ničivou událostí a v neposlední řadě také sumarizují dosavadní poznatky o vzácné unikátní kolekci v širším kontextu (historický, uměleckohistorický a muzeologický výzkum). Nedílnou součástí knihy je pak katalog předmětů. Fotografický materiál a zařízení financovaná z prostředků IP DKRVO umožnily kvalitní fotodokumentaci výzkumu a výstupů pro publikaci.

Uznatelný výsledek

B – odborná kniha:
Selucká, A. (ed.): Až na kov! Záchrana sbírek poškozených požárem na hradě Krásna Hôrka. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016, 104 s., ISBN 978-80-87896-38-9

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/odborna-kniha-zachrana-sbirek-poskozenych-pozarem-na-hrade-krasna-horka/