Pokyny pro autory – FKR

Do publikace Fórum pro konzervátory-restaurátory přijímáme k publikování příspěvky a posterové prezentace z Konference konzervátorů-restaurátorů, ale také další texty, které na konferenci nemusí být přímo prezentovány, včetně informačních článků, recenzí literatury, prezentací pracovišť, nabídky služeb apod.

Obsah příspěvků

Obsah příspěvků by měl korespondovat s obecným zaměřením publikace dle těchto tematických okruhů:

  • materiálové a technologické průzkumy
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy
  • nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví

Příspěvky určené do odborné recenzované části musí vycházet z původního vědeckého výzkumu nebo se musí jednat o původní přehledové statě. Do recenzované části jsou přijímány též dokumentace o konzervátorsko-restaurátorských zásazích, pokud jsou při nich aplikovány inovační technologické postupy a metody, nebo pokud se jedná o jinak výjimečné zásahy (nejedná se o rutinní konzervátorsko-restaurátorské postupy). Texty do ostatních částí publikace (nerecenzované příspěvky, recenze atd.) nemusí splňovat uvedená kritéria.

Autor se zavazuje, že příspěvek určený k publikování v periodiku Fórum pro konzervátory-restaurátory nebyl již dříve publikován v jiné publikaci (kromě interních zpráv instituce autora), ani není pro potřeby zveřejnění v jiné publikaci připravován. S autory bude uzavírána licenční smlouva (copyright agreement).

Text by měl být psán srozumitelně – prosím berte v potaz, že čtenáři nemusí být o obsahu vašeho příspěvku poučeni natolik jako vy, autoři. I příspěvky původně určené pro ústní prezentaci, musí být přizpůsobeny písemnému projevu.

Příspěvky budou posouzeny redakční radou. K příspěvkům určeným do odborné recenzované části budou vypracovány dva oponentské posudky, s nimiž budou autoři neprodleně seznámeni. Autorům bude poskytnut časový prostor k případnému doplnění textů.

Termíny

leden–březen: zasílání plných verzí příspěvků do recenzované části
leden –10. červen: zasílání ostatních příspěvků do nerecenzovaných částí
březen–květen: recenzní řízení
10. červen: redakční uzávěrka

Žádáme autory o důsledné dodržování termínů, příspěvky odevzdané po uzávěrce nebudou publikovány! Vzhledem k procesu schválení příspěvků do publikace i na Konferenci redakční radou přijímáme pouze plné verze veškerých textů, nikoliv pouze abstrakty!

Podrobné pokyny pro autory

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/pokyny-autory-fkr/