Textil v muzeu 2020 – konference – ZRUŠENO!

KONFERENCE ZRUŠENA!

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 přijatým v důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a na základě doporučení Ministerstva kultury byla konference Textil v muzeu, plánovaná v termínu 10.–11. 6. 2020,  zrušena. Konferenci uskutečníme až v roce 2021. 

Prosíme autory plánovaných příspěvků, aby kontaktovali redakci časopisu Textil v muzeu na adrese mertova@tmbrno.cz nebo na tel. 775 850 646. Redakce se s nimi domluví na podmínkách přijetí textů. Prosíme autory odborných textů, aby své příspěvky připravili pro recenzní řízení do 30. června 2020, nebo kontaktovali redakci a sjednali si individuální termín pro odevzdání textů. Více informací k redakční přípravě periodika Textil v muzeu naleznete na http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/casopisy/textil-v-muzeu/. Redakce přijímá vědecké texty do recenzované části.
Materiálové příspěvky (přehled sbírek, zprávy o konzervovování sbírek) a zprávy z oboru nejsou recenzovány a lze je zasílat do 30. září 2020 na adresu mertova@tmbrno.cz. 

Textil v muzeu / Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století

Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

Anotace konference

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na módu a textilní tvorbu druhé poloviny 20. století. Jedná se o období zasažené historickými zvraty, které navazovaly na politické uspořádání Evropy po konci druhé světové války. Krátké optimistické období po druhé světové válce vystřídal nástup komunistické nadvlády nad českým a slovenským lidem, což s sebou přineslo také významné změny ve výrobní struktuře země, tápání v názoru na vkus a módu a stále tíživé problémy v zásobování obyvatelstva základními i nadstandardními komoditami. To se promítlo do oděvní kultury, textilního školství, vzdělávání nových módních tvůrců i do možností jejich uplatnění.

V období budování socialismu byly úspěšně a osvíceně využívány inspirační zdroje v podobě lidové kultury. Realizace oděvů i bytových doplňků měla v dané době obvykle vysokou estetickou úroveň i vynikající technické provedení. Je zajímavé, že se stále dařilo uchovávat také výrobu církevních textilií. Jakmile to bylo možné, návrháři módy, konfekce a dalších textilních výrobků navazovali na zahraniční módní trendy. Socialismus ukončila v listopadu roku 1989 Sametová revoluce, která otevřela cestu svobodnému vyjádření a tržnímu prostředí. Tato dravá etapa podrobila těžké zkoušce domácí průmyslovou výrobu a konfekční giganty, kteří prošli dramatickými změnami na koci 20. století a buď ukončili činnost, nebo za cenu často výrazného zeštíhlení výrobu inovovali a uzpůsobili nové situaci. Módní scéna nabrala nový dech a rozběhla se za evropskou špičkou.

Sbírky muzeí a galerií uchovávají poměrně hojnou a různorodou skupinu exponátů ze sledovaného období. Jejich dokumentace, identifikace a následná prezentace vyžaduje široké znalosti technologie a použitých textilních materiálů, dobových kontextů, módních trendů či lidové tradice.
Cílem konference je komplexní pohled na problematiku módy a textilní výroby ve druhé polovině 20. století na území bývalého Československa. Pořadatelé uvítají příspěvky pro konferenci koncipované z různých úhlů pohledu.

Tradičním a stěžejním cílem konference je společný detailní pohled na historické pozadí tématu. Měli by byt připomenuti významní módní tvůrci a desinatéři. Záměrem konference je nahlédnutí na vývojové linie průmyslových podniků a na systém domácí krejčovské praxe, podpořený nedostatkem kvalitní konfekce a nedostupností módy. Příspěvky by měly představit sbírkové exponáty textilní povahy s vazbou k tématu konference uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci. V neposlední řadě je cílem konference upozornit na prezentační aktivity ve výstavních sálech i virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2020-konference/