Pocta neznámým vědeckotechnickým pracovníkům

Pocta neznámým vědeckotechnickým pracovníkům

30. 11. 2021

Kinetická busta s názvem Neznámým vědeckotechnickým pracovníkům byla slavnostně odhalena realizátorským týmem v budově Technického muzea v Brně – Králově Poli v pondělí 29. listopadu 2021. Autorem pamětní busty je sochař a pedagog Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Dušan Váňa. Smyslem busty je připomenout práci technických odborníků, kteří se zasloužili o pokrok lidstva a jejichž jména zůstávají i přes jejich nesporný přínos pro lidský život v anonymitě. Námět na zřízení busty vzešel z řad členů Klubu Brno Asociace strojních inženýrů.

„V expozicích Technického muzea v Brně mají návštěvníci možnost seznámit se s řadou strojů a dalších unikátních technických zařízení, které připomínají letitou snahu lidstva o technický rozvoj ve všech jeho směrech a podobách. I když se exponáty fyzicky zachovaly, u většiny z nich už nelze zjistit jména jejich tvůrců,” vysvětluje záměr ředitel TMB Ivo Štěpánek.

„Při tvorbě busty jsem se inspiroval představou,” přibližuje svoje pojetí Dušan Váňa, „že jednotlivé myšlenky, které vytvářejí výsledné technické řešení, musí na sebe navazovat stejně, jako do sebe zapadající zuby mechanického soukolí.” Tím autor znázorňuje složitost a dynamiku technického myšlení. Pravidelné opakování pohybu soukolí pak upomíná na usilovnou a nikdy neustávající práci. „Samotný portrét busty postrádá rysy konkrétní osoby,” pokračuje dále Dušan Váňa, „což symbolizuje pomíjivost lidské paměti a zároveň se vztahuje ke všem neznámým či zapomenutým vědeckotechnickým pracovníkům.”

Kinetická pamětní busta bude od 21. listopadu 2021 umístěna ve vstupní hale hlavní budovy na začátku prohlídkových tras muzea. Doplní tak busty význačných osobností vědy a techniky (např. Viktora Kaplana, Karla Klíče*), které jsou umístěny naproti vchodu do expozic. Jak dále uvádí ředitel Technického muzea v Brně Ivo Štěpánek – výsledky objevů těchto velikánů by nebyly realizovány a užívány, kdyby tisíce neznámých vědeckotechnických pracovníků následně nezajistilo jejich realizaci.

Busta byla odhalena u příležitosti 20. výročí Světového dne vědy pro mír a rozvoj, který byl vyhlášen organizacemi OSN a UNESCO 11. listopadu roku 2001 a je součástí oslav 60. výročí samostatnosti Technického muzea v Brně.

Kinetická busta s názvem Neznámým vědeckotechnickým pracovníkům je poctou a symbolickým připomenutím zásluh „bezejmenných” vědeckotechnických pracovníků, kteří se podíleli, podílejí a budou podílet na vědeckotechnickém pokroku lidstva.

Odhalení busty, s ohledem na aktuální karanténní opatření, proběhlo jen v omezeném počtu zainteresovaných osob.

*Viktor Kaplan (1876-1934) – světový vynálezce vodní Kaplanovy turbíny, s 200 patenty ve 27 zemích světa. V TMB v expozici Vodní motory je umístěný jeho památník.
Karel Klíč (1841-1926) – vynálezce heliogravury (
grafická technika tisku z hloubky nahrazující ruční rytí fotochemickým procesem) a hlubotiskové rotačky.

KONTAKTY PRO MÉDIA:

Ing. Ivo Štěpánek | ředitel Technického muzea v Brně
stepanek@tmbrno.cz | 721 944 329

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.| Klub Brno Asociace strojních inženýrů
branislav.lacko@seznam.cz| 725 325 810


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Pocta neznámým vědeckotechnickým pracovníkům (doc)

Pocta neznámým vědeckotechnickým pracovníkům (pdf)

 

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2021/pocta-neznamym-vedeckotechnickym-pracovnikum/