X. Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně

Technické muzeum v Brně vrací do ulic
tradici jarmarečních oslav

Flašinetáři ze sedmi evropských zemí opět rozezní Brno

6. 8. 2019

Evropští flašinetáři se vrací do Brna, aby zde zahájili svoji každoroční pouť. Přivezou malované „kolovrátky“, aby tak na tři dny vrátili do Brna tradici jarmarečních oslav, které se konaly před více než sto lety. Mezinárodní setkání flašinetářů, které každoročně pořádá Technické muzeum v Brně, letos vyvrcholí benefičním koncertem v Červeném kostele na Komenského náměstí. Letošní desáté setkání se v Brně uskuteční 9.–11. 8. 2019. Svou produkcí zároveň ozvláštní program festivalu Maraton hudby Brno v sekci Bezuliční busking.

První pouliční písně a zpěv zazní v ulicích města už v pátek 9. 8. 2019 od 16.00 do 18.00, kdy budou domácí i zahraniční flašinetáři, např. z Itálie, Francie, Švýcarska či Slovinska, procházet městem a hrát.

V sobotu 10. 8. se účastníci sejdou od 10.00 do 12.00 na odborném workshopu v TMB. Poté se přesunou do centra města, kde se od 14.00  představí na slavnostním zahájení před morovým sloupem na náměstí Svobody. Zhruba na hodinu se zde sejdou všichni účastníci, aby společně rozezněli hrací „skříňky“ a představili program, který i letos doplní pouliční produkce Muzejní maringotky a košického Divadla v kufri. Po ukončení slavnostního zahájení se účastníci opět rozejdou do ulic, kde své hudební nástroje rozezvučí písněmi až do šesté hodiny podvečerní. V sobotu a v neděli si budou moci Brňané i návštěvníci města prohlédnout na Moravském náměstí  velkorozměrový pouťový flašinet v provozu.

V neděli 11. 8. budou flašinetáři individuálně procházet od 14.00 městem. V 16.00 se opět setkají na náměstí Svobody, a to jen krátce, odtud společně půjdou v slavnostním průvodu k hotelu Slavia, kde se uskuteční cca od 16.15 happening – flašinetáři budou hrát písně na přání a k tanci. Kromě lidových písní zahrají například Figarovu svatbu od W. A. Mozarta, kankán, či slavný sbor židovských otroků z Verdiho opery Nabucco.

Desáté Mezinárodní setkání flašinetářů vyvrcholí v neděli 11. 8. slavnostním benefičním koncertem Kdyby tisíc flašinetů. V 19.00 Českobratrským evangelickým chrámem J. A. Komenského (tzv. Červený kostel) zazní francouzské šansony, nejznámější sakrální písně a operní skladby, ale i tóny tradičních českých písní. Za pěveckého doprovodu to bude např. Ave Maria, Hallelujah či skladba Non, je ne regrette rien, kterou proslavila Édith Piaf. Výtěžek z tohoto koncertu věnují účastníci setkání a Technické muzeum v Brně v plné výši asociaci Paspoint, z.ú., která poskytuje komplexní profesionální pomoc lidem s autismem a jejich blízkým. Flašinetáři se po svojí brněnské třídenní pouti, která odstartuje letošní setkání, přesunou do Prahy, odkud budou pokračovat
do Liberce a svoji pouť zakončí v Pekařově.

Technické muzeum v Brně při své činnosti sdružuje sekci Flašinety a mechanické hrací stroje
při Kruhu přátel TMB. V hlavní budově prezentuje sbírku mechanických hracích strojků – automatofonů, tedy kolovrátků, hřebíčkových strojů, orchestrionů a pianol. Expozice představuje sbírku charakteristickou precizní hodinářskou i uměleckou řezbářskou prací. K vidění je zde dokonce i funkční  zmenšený model Staroměstského orloje.

Kontakt pro média

Petr Nekuža | organizátor akce
vedoucí Kruhu přátel TMB – flašinety a mechanické stroje
kurátor sbírky TMB Mechanické stroje
nekuza@tmbrno.cz |+420 724 222 795

Program X. Mezinárodního setkání flašinetářů v Brně

pátek 9. 8. / 16.00–18.00 centrum města
První pouliční produkce letošního roku – hudba a zpěv domácích i zahraničních flašinetářů např. z Francie, Itálie, Německa či Švýcarska

sobota 10. 8. / 14.00 náměstí Svobody
Slavnostní otevření X. Mezinárodního setkání flašinetářů
Představení účastníků a jejich programu za účasti pouličních umělců Muzejní maringotky, loutkového Divadla v kufri a dalších

15.00–18.00 Produkce flašinetářů v dobových kostýmech v ulicích Brna
15.00–18.00 Velkorozměrové pouťové flašinety na Moravském náměstí, u kostela sv. Tomáše

neděle 11. 8.
14.00–16.00 Produkce flašinetářů v dobových kostýmech v ulicích Brna
14.00–17.30 Velkorozměrové pouťové flašinety  na Moravském náměstí, u kostela sv. Tomáše
16.00–16.30 Průvod účastníků setkání flašinetářů s hudbou a zpěvem z náměstí Svobody k hotelu Slavia
16.30–17.30 Happening před hotelem Slavia, písně na přání a k tanci
19.00  Závěrečný benefiční koncert X. Mezinárodního setkání flašinetářů: Kdyby tisíc flašinetů


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

X. Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně (doc)

X. Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2019/x-mezinarodni-setkani-flasinetaru-v-brne/