Světla nad bunkry

Světla nad bunkry

K světelnému řetězci na počest obránců hranic Československa v roce 1938
se připojuje i Technické muzeum v Brně

Koncem září 1938 nastoupilo 1 250 000 mužů k obraně své vlasti. Řetězec osvětlených pevností   letos v předvečer  této  události, 22. září, připomene  jejich  rozhodnutí   bránit republiku proti hrozbě přicházející ze sousedního Německa a okolních států.

23. září 1938 ve 22:20 vyhlásil armádní generál Jan Syrový všeobecnou mobilizaci československé branné moci.  Za 24 hodin se u většiny vojenských útvarů přihlásily tři čtvrtiny povolaných záložníků.  Mnozí z nich na tento rozkaz čekali, chtěli bránit svou zem. Do zbraně nastoupilo více než milion mužů, včetně těch, kteří již byli povoláni před začátkem všeobecné mobilizace.  Československá branná moc přešla z mírového do válečného stavu během pěti dní. Následný vývoj politické situace nic neubírá na odhodlání všech zmobilizovaných složek.

Osvětlením objektů předválečného opevnění uctí v sobotu 22. 9. památku těch, kteří se účastnili v roce 1938 všeobecné mobilizace, majitelé, správci opevnění ale i dobrovolníci v České i Slovenské republice. Do projektu se zapojuje také Technické muzeum v Brně nasvětlením pěchotního srubu MJ – S 3 Zahrada, který je součástí památky TMB Areálu československého opevnění v Šatově.

„Realizace osvětlení se uskuteční ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno.,“ říká kurátor sbírky militarií TMB Roman Řezníček. „Nasvícený bude i lehký objekt vzor 37 (číslo 2121) tzv. řopík, který se nachází v bezprostřední blízkosti pěchotního klubu. Kromě srubu Zahrada bude osvětlený také sousední pěchotní srub MJ – S 4 Zatáčka, který spravuje klub vojenské historie ROTO Chvalovice.“

Akce Světla nad bunkry se koná potřetí. Prvního ročníku se zúčastnilo přes 730 lidí, kteří nasvětlili více než 170 objektů. V druhém ročníku byly nasvíceny 174 objekty předválečného opevnění.  Letos od tohoto výročí uplyne 80 let.

Akce: Světla nad bunkry
Kdy: sobota 22. 9. 2018, ve 20.30
Kde: Areál čs. opevnění v Šatově – srub Zahrada

Kontakt pro média za TMB:
Roman Řezníček
reznicek@tmbrno.cz
tel.: 778 522 511

Řopík – (lidově) je železobetonová pevnůstka lehkého opevnění budovaného v rámci výstavby československého opevnění. Lidové označení „řopík“ vzniklo v druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací), které výstavbu řídilo. (Viz Wikipedie.)


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Světla nad bunkry (doc) 19. 9. 2018

Světla nad bunkry (pdf) 19. 9. 2018

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2018/svetla-nad-bunkry-tz/