Vítání jara 2018 – koncert
Koncertní sál Konzervatoře Brno
18. 4. 2018 v 17.00

Výstavy a akce

Oddělení dokumentace slepecké historie Technického muzea v Brně Vás srdečně zve na již 25. tradiční koncert Vítání jara. Uskuteční se ve středu 18. dubna 2018 v sále Konzervatoře Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 (vchod z ulice Lužánecké), začátek je v 17:00 hodin.

Koncert  je věnován nedožitým 92. narozeninám PhDr. Josefa Smýkala, učitele hudby, speciálního pedagoga – tyflopeda, zakladatele zvukové knihy v Česku, bývalého ředitele Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně, zakladatele poradny pro výchovu nevidomých a slabozrakých dětí, zakladatele Slepeckého muzea v Brně a v neposlední řadě rovněž zakladatele tradičních koncertů Vítání jara, ale také neúnavného propagátora děl nevidomých skladatelů.

Zazní skladby nevidomých autorů Jana Drtiny, Karla Emanuela Macana, Josefa Smýkala, Stanislava Sudy a Ivana Tylňaka.

Vstupné dobrovolné.

 

VÍTÁNÍ JARA 2018

Účinkují posluchači Konzervatoře Jana Deyla a střední školy v Praze:

Simona Němcová, 6. ročník Konzervatoře
Ivan Smýkal, absolvent Konzervatoře
Klavírní spolupráce: Mgr. Norbert Heller

Hosté

Kvarteto posluchačů Konzervatoře Brno:
Martina Janáková – housle
Eva Škodová – housle
Anna Sedlářová – viola
Lukáš Žufánek – viloloncello

Adam Prokop, žák 4. ročníku ZUŠ Slunná
Roman Shenk, DiS, profesor Konzervatoře

 

Program

K. E. Macan: Kvartet f
Kvarteto posluchačů Konzervatoře Brno

I. Smýkal: klavírní improvizace

J. Drtina: Optimistická melodie, Dobrou noc, Valčík
R. Shenk – klavír

I. Tylňak: ukolébavka (z cyklu Maličkosti)
A. Prokop – klavír

St. Suda: Valčík
S. Němcová – flétna
N. Heller – klavír

B. Smetana: Polka e moll
J. Smýkal: preludium
R. Shenk – klavír

I.  Smýkal: klavírní improvizace

Technické muzeum v Brně děkuje ředitelství Konzervatoře Brno za laskavé zapůjčení koncertního sálu a klavíru.
Koncert je pořádán za finanční podpory statutárního města Brna.

 

PhDr. Josef Smýkal by se dne 19. září tohoto roku dožil devadesátých druhých narozenin.

Narodil se ve Vlčnově na Moravském Slovácku. Setkala jsem se s ním v Základní devítileté škole internátní pro nevidomé a slabozraké žáky v Brně v roce 1972. Hned v 1. ročníku si pro mne a mé dvě nevidomé spolužačky přišel, aby nás začal učit hře na klavír, později také hudební teorii. Pan učitel měl velkou zásluhu na mé přípravě ke studiu na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. Na hodiny s ním ráda vzpomínám, protože jednak nás seznamoval s různou klavírní literaturou, a také s historií hnutí nevidomých u nás i v zahraničí. Spolu s učitelkou hudby Libuší Dvořákovou pro nás chystal spoustu zajímavých výletů do rodišť hudebních skladatelů, kde jsme si mnohdy mohli zahrát i na hudební nástroj, většinou to byl klavír, který skladatel používal. Výletů se účastnily rovněž děti, které navštěvovaly dětský pěvecký sbor, mezi něž jsem patřila i já. Dr. Smýkal zavedl též výměnné koncerty žáků naší školy se školou pro slabozraké žáky v Bratislavě.

V roce 1977 se dr. Smýkal stal ředitelem školy. Ani tato situace nebyla pro něho jednoduchá. V průběhu pěti let zajistil přestavbu školy, aby rozšířil počet učeben a mohlo být zrušeno vyučování v odděleních. V roce 1985 vydal publikaci 150 let výchovné a vzdělávací instituce pro nevidomé v Brně, ve které uveřejnil další úpravy zanedbané budovy školy, vydal několik odborných časopiseckých článků u nás i v cizině  o modernizaci vyučování hudbě zpracoval několik učebnic a nové učební osnovy. Zkonstruoval a vyrobil  i několik učebních pomůcek. Založil také poradnu pro rodiče nevidomých dětí raného věku a mateřskou školu pro nevidomé děti. Celý svůj život Dr. Smýkal věnoval činnosti ve prospěch nevidomých a slabozrakých dětí i dospělých osob. Založil zvukovou knihu pro nevidomé spoluobčany.

5. května 1992 založil a do roku 1997 vedl v Brně Slepecké muzeum. V roce 1993 obnovil tradici koncertů Vítání jara.

Uveřejnil na 250 odborných článků v různých časopisech domácích i zahraničních. Z jeho patnácti samostatných písemných prací je nutné vyzvednout Pohled do dějin slepeckého písma a zvláště Tyflopedický lexikon jmenný, jeho rozšířené vydání, které vyšlo v roce 2006. Neméně cenná je publikace, která vyšla v roce 2011 v knižnici oddělení dokumentace slepecké historie Technického muzea v Brně Studie a statě, v níž pojednává o významných osobnostech české i zahraniční tyflopedie. V roce 2017 vyšla publikace Jan Drtina – život a dílo a v letošním roce, se souhlasem jeho rodiny, vydá oddělení dokumentace slepecké historie Technického muzea v Brně publikaci Gnóze nevidomých v estetice a umění.

V roce 2006 mu byla udělena Cena města Brna za jeho přínos v oboru tyflopedie, v roce 2011 pak cena hejtmana Jihomoravského kraje za zásluhy v oboru tyflopedie a v roce 2013 cena obce Vlčnova.

Navštívili jsme spolu 13 evropských slepeckých muzeí, uspořádal mezinárodní výstavu Svět haptický I., II., III. (Brno, Moskva, Petrohrad). Do Brailleského písma převedl a vytiskl na 80 vysokoškolských skript i jiných tisků.

PhDr. Josef Smýkal zemřel 28. prosince 2017.

Mgr. Eliška Hluší

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/vitani-jara-2018/