Slované na huti / 23. Setkání ve střední části Moravského krasu
akce pro širokou veřejnost, Stará huť u Adamova
25. 5. 2024

Výstavy a akce

Slované na huti / 23. Setkání ve střední části Moravského krasu

25. 5. 2024, 10.00–17.00
Stará huť u Adamova

Setkání ve střední části Moravského krasu pořádají:

 • Technické muzeum v Brně
 • Spolek Františka
 • Ústav archeologické památkové péče Brno
 • Archeologický ústav AVČR v Brně
 • Sdružení přátel historie DAGA

Stará huť u Adamova
– národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně

Železářská huť byla založena před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí na tomto webu a na www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

 • ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v cca 16.00
 • pálení vápna v selské vápence
 • výroba dřevěného uhlí v milíři
 • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
 • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
 • výroba dehtu
 • obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Pro hravé zájemce připravilo Technické muzeum v Brně různé kvízy a hlavolamy. Mohou si vyzkoušet skládat Rubikovu kostku, Leonardův most nebo retro přeskakovací hlavolam. Dále je připraven kvíz o objevování světa, doplňování zajímavých míst do mapy Moravského krasu nebo poznávání stromů. Na nejmenší čekají puzzle. Novinkou letošního roku je hra Šifrování se zvířátky, kde si zájemci vyzkouší luštit skryté texty.

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme firmě Heidelberg Materials CZ, a. s.

Vstupné

Při příležitosti konání akce platí v tento den snížené vstupné

 • dospělí – snížené vstupné ve výši 25 Kč
 • děti – zdarma

Doprava

 • Možnosti parkování jsou v místě omezené, proto bude při této příležitosti možné parkování na krajnici.
 • V letošním roce historický autobus ze sbírek TMB zajišťovat dopravu mezi Adamovem a Starou hutí nebude.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu hnízdění velmi vzácného sokola stěhovavého (přestěhován z Býčí skály) je uzavřen průchod jeskyní Jáchymkou. Je nutno využít exponovanou náhradní obchozí trasu okolo skály, jež není vhodná pro kočárky a méně zdatné turisty.

Dny otevřených dveří v jeskyni Býčí skála proběhnou 15.–16. června, 22.–23. června a 29.–30. června 2024.

 

Foto z roku 2020, ©Technické muzeum v Brně

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/slovane-na-huti-2024-05-25/