Slované na huti
akce pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi
27. 5. 2023

Výstavy a akce

22. Setkání ve střední části Moravského krasu
Slované na Staré huti

27. 5. 2023, 10.00–17.00
Stará huť u Adamova

Setkání ve střední části Moravského krasu pořádají:

 • Technické muzeum v Brně
 • Spolek Františka
 • Ústav archeologické památkové péče Brno
 • Archeologický ústav AVČR v Brně
 • Sdružení přátel historie DAGA

Stará huť u Adamova
– národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně

Železářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí na tomto webu a na www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

 • ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v cca 16.00
 • pálení vápna v selské vápence
 • výroba dřevěného uhlí v milíři
 • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
 • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
 • výroba dehtu
 • obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu, a. s.

Vstupné

 • dospělí – snížené vstupné ve výši 25 Kč
 • děti – zdarma

Doprava

 • Možnosti parkování jsou v místě omezené, proto bude při této příležitosti možné parkování na krajnici.
 • V letošním roce historický autobus ze sbírek TMB zajišťovat dopravu mezi Adamovem a Starou hutí nebude.

Foto z roku 2020, ©Technické muzeum v Brně

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/slovane-na-huti-2023-05-27/