Přednášky o parních a vodních turbínách
zdarma

Výstavy a akce

Zveme všechny zájemce na přednášky o historii a konstrukci parních a vodních turbín, které se konají 2., 9. a 16. února 2017 v rámci doprovodného programu k výstavě Technické kreslení a zobrazování v prostorách této výstavy v 1. patře Technického muzea v Brně.
Přednášky začínají vždy v 15.30 a vstup je zdarma.

 

Historie parních turbín v Brně

přednáší: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr., Odbor energetického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
termín: čtvrtek 2. února 2017 v 15:30 ve výstavě Technické kreslení a zobrazování

Parní turbína byla na počátku dvacátého století nejen naprostá novinka v energetice a dopravě, ale současně i jeden z nejsložitějších strojírenských výrobků. Brno a okolí mělo v této době již dlouhou tradici výroby parních kotlů a parních strojů. Logickým pokračováním se tehdy v PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNĚ stala výroba parních turbín, nejdříve podle licence a později dle vlastní konstrukční školy. Součástí konstrukce turbín v Brně byl od počátku jejich stálý vývoj s ohledem na nejnovější světové poznatky z oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a technologií výroby.

Nastolený trend vlastních konstrukčních řešení typických uzlů parních turbín platí v brněnské aglomeraci až do dnešní doby. i když se výrobou turbín zabývá několik samostatných firem (Siemens Industrial Turbomachinery, ShaanGu – EKOL, PBS, G-Team). Jejich společný základ technického řešení je vždy možno vystopovat právě v původní PBS, ze které postupně po roce 1990 tyto společnosti vznikly.Přednáška představí průřez konstrukcemi turbín brněnské konstrukční školy od počátku až do současnosti a pro zajímavost uvede i srovnání s další typickou konstrukční školou parních turbín z Plzně, Doosan Škoda Power.

Parní turbíny

přednáší: Ing. Milan KořistaPh.D., Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery
termín: čtvrtek 9.února 2017 v 15:30 ve výstavě Technické kreslení a zobrazování

Parní turbína je součástí tepelného stroje, který přeměňuje tepelnou energii v mechanickou práci a tu dále nejčastěji v elektrickou energii. Historie průmyslového využití tepelných turbín začíná na konci 19. století v Anglii a Švédsku a je spojena s překonáváním technických limitů parních strojů – předcházející masově rozšířené technologie totožného účelu. Nejen město Brno, ale vlastně Česká republika, a parní turbíny jsou nepřetržitě spojeny od začátku 20. století. Projděme se touto historií a zamysleme nad budoucností principu stroje, jenž je nepřetržitě používán více než 100 let a má nejdelší a přitom i v současnosti stálé masové využití v konkurenci všech současných technologií pro přeměnu energií v mechanickou práci a elektřinu – v tzv. „energetickém mixu“.

Historie výzkumu a výroby vodních turbín v Brně a jeho okolí

přednáší: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
termín: čtvrtek 16.února 2017 v 15:30 ve výstavě Technické kreslení a zobrazování

Vodní energetika byla páteří elektrifikace českých zemí. V Brně na počátku 20. století prováděl intenzivní výzkum nové turbíny určené pro velmi vysoké průtoky prof. Viktor Kaplan, od jehož narození v loňském roce uplynulo 140 let. Díky jeho spolupráci s brněnským průmyslníkem Storkem se stalo Brno a jeho okolí významnou základnou výroby vodních turbín. V přednášce bude shrnuta práce Viktora Kaplana spojená s jeho nejvýznamnějším vynálezem – regulovatelnou Kaplanovou turbínou a historie výroby vodních turbín ve firmách Storek a ČKD Blansko.
Bude též prezentováno (v souvislosti s tématem probíhající výstavy „Technické kreslení a zobrazování“) jak se změnila výkresová dokumentace od začátku minulého století až po současné počítačové modely jednotlivých komponent vodních turbín.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/prednasky-parni-vodni-turbiny/