Pálená hlína v historických stavbách Moravy
výstava
12. 10. 2021 – 3. 4. 2022

Výstavy a akce

Pálená hlína v historických stavbách Moravy

12. 10. 2021 – 3. 4. 2022

Výstava představí základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období. Cihlová architektura bude rámcově představena v středoevropském kontextu, v historické návaznosti na římskou tradici. Důraz bude kladen především na architekturu středověku, jako počátek užívání cihel, a to jak v prostoru středověkých měst, šlechtických sídel, tak sakrálních staveb (kostely, kláštery), dále na vývoj cihlové architektury v rámci základních slohových etap novověku a využití cihly ve stavbách budovaných v souvislosti se společenskými změnami způsobenými průmyslovou revolucí 19. století.

Více informací později.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/palena-hlina-v-historickych-stavbach-moravy/