Kým byl Miroslav Boris
Výstava ke 100. výročí jeho narození
19. 9. 2016 – 31. 1. 2017

Výstavy a akce

V pondělí 19. září 2016 byla v TMB zahájena nová výstava s názvem Kým byl Miroslav Boris, která připomíná 100. výročí narození tohoto významného speciálního pedagoga, tyflopeda a konstruktéra pomůcek pro nevidomé žáky a zároveň učitele na Základní škole pro nevidomé a slabozraké v Brně.

Výstavu můžete zhlédnout v expozici Kultura nevidomých Technického muzea v Brně, a to až do 31. 1. 2017.

miroslav_boris_01

Miroslav Boris

Miroslav Boris se narodil dne 12. prosince roku 1916 v Rosicích u Brna. Po absolvování brněnského učitelského ústavu působil od roku 1937 na různých školách v okolí Brna. V září roku 1949 nastoupil jako pedagog do školy při Ústavu pro nevidomé v Brně. Brzy poté, co se tu v roce 1950 stal ředitelem Drahomír Hanák, byl jmenován jeho zástupcem. V této funkci působil až do svého odchodu do penze.

miroslav_boris_spojene_nadoby

Spojené nádoby – pomůcka pro výuku fyziky

V padesátých letech bylo pro zrakově postižené žáky k dispozici jen minimum učebnic, metodických textů a pomůcek. Miroslav Boris se začal systematicky podílet na jejich přípravě. Účastnil se i prací na vytvoření učebních osnov pro řadu předmětů, zejména matematiku a fyziku. Po celou dobu působení na škole usiloval o obnovu a doplnění sbírek zhotovováním učebních pomůcek pro matematiku, fyziku a pro elementární výuku. Velmi intenzívně spolupracoval s elementaristkou Žofií Zdražilovou (Borisovou). Spolu připravili slabikář, početnici a herní pomůcky určené hlavně pro žáky první třídy. Obě učebnice autoři opatřili obrázky v podobě kontur jednoduchých předmětů. Se základním tvarem brailleského písma se žáci seznamovali pomocí didaktických hraček (např. tzv. hruštiček či kačenek).

V sedmdesátých letech se Miroslav Boris podílel na návrhu úprav učebních osnov fyziky a matematiky pro první stupeň. Sám vypracoval návrh nových učebních osnov výtvarné výchovy. Mimo tvorby metodik se také napsal řadu příspěvků do časopisu Otázky defektologie.
Jako kantor vyžadoval od žáků, kteří projevovali nadání, vždy důslednou přípravu. Pouze v individuálních případech povolil výjimečně úlevu. Přitom byl učitelem velmi oblíbeným. Nesnášel lhaní, vždy kladl důraz na upřímné jednání.

Po odchodu do důchodu v roce 1978 Miroslav Boris ve škole ještě tři roky učil pracovní výchovu, fyziku, zeměpis a matematiku. Ze školy definitivně odešel v roce 1981. Do poslední chvíle svého života však měl zájem o dění v životě nevidomých a slabozrakých žáků. Zúčastňoval se setkání absolventů, které pořádá Klub nevidomých a slabozrakých žen v Brně. Navštěvoval i další kulturní akce, např. tradiční koncerty Vítání jara, které každoročně pořádá Oddělení dokumentace slepecké historie Technického muzea v Brně v koncertním sále Konzervatoře Brno.

V expozici Kultura nevidomých Technického muzea v Brně je vystaveno několik pomůcek, které Miroslav Boris vytvořil. Je mezi nimi např. stovkové počitadlo, pomůcky pro nácvik brailleského písma v předslabikářovém období či částečně zachovaná pomůcka pro výuku množin. Na speciální výstavě ke stému výročí narození Miroslava Borise teď máte možnost vidět dochované archivní dokumenty a předměty, které jeho život a práci připomínají. K výstavě byla vydána i brožurka, v níž vedle životopisu a fotografií najdete i vzpomínky jeho žáků.

Mgr. Eliška Hluší
autorka výstavy
vedoucí Oddělení dokumentace slepecké historie
Technického muzea v Brně

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/kym-miroslav-boris/