K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku od konce 18. století do roku 1918
přednáška
20. 2. 2019, 17.00

Výstavy a akce

Soustružna ve strojírně Vítkovických železáren v roce 1926, foto: archiv Vítkovických železáren

Morava, společně s Čechami, patřila k průmyslově nejrozvinutějším částem Rakouského císařství a později i Rakouska-Uherska a nově vzniklého Československa. Průmysl doplňovalo rozvinuté zemědělství a obě oblasti se vzájemně ovlivňovaly.
Typickým příkladem je cukrovarnictví, pivovarnictví a obecně potravinářský průmysl. Jejich rozvoj ovlivnil i další průmyslová odvětví, která pro ně vyráběla tovární zařízení a další vybavení, tedy strojírenství, elektrotechnický a chemický průmysl aj.

K největšímu rozmachu průmyslové výroby došlo ve 2. pol. 19. století a v 1. pol. 20. století. Přednáška doc. Františka Čapky přiblíží vývoj nejdůležitějších průmyslových odvětví na Moravě na příkladech jednotlivých podniků. Ukáže, co vše mělo vliv na základání průmyslových odvětví a proč se na Moravě rozvíjel zrovna tento průmysl.

Přednáška „K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku od konce 18. století do roku 1918“ se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 v 17.00 v přednáškovém sále Technického muzea v Brně.
Vstup zdarma.

Doc. PhDr. František Čapka, CSc. působí na Katedře historie Pedagogické fakulty MU v Brně a patří k předním znalcům dějin průmyslu u nás, zejména na Moravě. Jeho specializací jsou dějiny cukrovarnictví a moravských cukrovarů.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/k-historii-prumyslu-na-morave-a-ve-slezsku-od-konce-18-stoleti-do-roku-1918/