Evropské dny konzervování-restaurování 2023 v TMB
akce pro širokou veřejnost
9.–12. 9. 2023

Výstavy a akce

Evropské dny konzervování-restaurování 2023 v Technickém muzeu v Brně

Technické muzeum v Brně se letos v říjnu opět zapojí do Evropských dnů konzervování-restaurování (European Days of Conservation-Restoration), jejichž hlavním cílem je prezentovat společenský význam profese konzervování-restaurování.

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně se spolu s edukačním oddělením muzea připojuje k Evropským dnům konzervování-restaurování programem s programem pro veřejnost:

9.–10. 10. 2023
Restaurátorský workshop pro děti

Děti si prakticky vyzkouší práci restaurátora.

10. 10. 2023 v 17.30
Dvě přednášky pro laickou i odbornou veřejnost s názvem „Nahlédnutí do zákulisí Metodického centra konzervace“

MCK je odborným pracovištěm Technického muzea v Brně, které provádí ošetřování sbírkových předmětů i konzervátorsko-restaurátorské práce na zakázku. Posluchači se dozvědí, jak probíhá materiálový a technologický průzkum před procesem konzervování a restaurování, jaké tradiční a pokročilé metody průzkumu se používají, co obnáší vlastní restaurátorský zásah a také se seznámí s ukázkami z činnosti tohoto pracoviště.
První z přednášek se zaměří na rekonstrukci ruční ražby pražského groše – měření ryzosti stříbrných slitin. Následující přednáška se zabývá rozmanitostí práce konzervátora-restaurátora a věnuje se průzkumu a konzervaci vrtule letadla a laminátové plastiky.

12. 10. 2023, 15.00–18.00
Odpoledne otevřených dveří v konzervátorské laboratoři Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně

Zájemci o obor konzervování-restaurátorství mají příležitost se setkat přímo s odborníky ve výzkumné laboratoři, v restaurátorské dílně, v ateliéru textilu a kovolitecké experimentální dílně. V posledně jmenované jim pracovníci MCK TMB  přiblíží slévárenské technologie a postupy např. při výrobě odlitků metodou přesného lití do keramické skořepiny. V ateliéru textilu se seznámí s ukázkami konzervování-restaurování unikátních vzorníků bývalých brněnských textilních podniků z přelomu 19. a 20. století. Z dalšího můžeme jmenovat např. metodu identifikace a šetrného čištění stříbra nebo postupy záchrany archeologických železných arfetaktů.
UPOZORNĚNÍ
Zájemce o prohlídku prostor MCK TMB se při příchodu přihlásí na pokladně muzea,
kde jim budou poskytnuty informace o časové posloupnosti jednotlivých exkurzí.
Vstupy budou zhruba po 20 minutách.

Vstup na tuto akci je zdarma a poslední je v 17.30.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/evropske-dny-konzervovani-restaurovani-2023-v-tmb/