Připomínka 30. výročí založení České unie nevidomých a slabozrakých
25. 11. – 31. 12. 2019

Výstavy a akce

Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky pořádá připomínku k 30. výročí založení České unie nevidomých a slabozrakých. Oddělení dokumentace slepecké historie Technického muzea v Brně v expozici Kultura nevidomých při této příležitosti prezentuje kopii francouzského slabikáře pro nevidomé, který napsal samotný Louis Braille.

Slabikář pro smrti Louise Braillea vydali jeho blízcí přátelé v Paříži v roce 1852. Technické muzeum v Brně kopii slabikáře získalo jako první organizace v České republice díky spolupráci s Městským muzeem Všeruské organizace nevidomých a slabozrakých v Petrohradě. Slabikář Louise Braille tak rozšíří sbírku unikátních pomůcek pro nevidomé, které v expozici natrvalo zůstanou k vidění.

Po listopadových událostech roku 1989 se objevila možnost realizovat již dříve vzniklé tendence odtrhnout organizaci nevidomých od Svazu invalidů. Vznikla tak první organizace – Česká unie nevidomých a slabozrakých, která položila základy k profesionálním službám pro nevidomé, jako jsou výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér, sociálně právní služby či podpora integračních aktivit lidí se zrakovým postižením. Unie se v roce 1996 spojila do jednotné organizace – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Svými aktivitami a projekty úzce spolupracuje s Technickým muzeem v Brně. Vybrané projekty také dokumentuje jedna z částí výstavy v brněnském technickém muzeu.

Stálá expozice, Kultura nevidomých, dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí, její součástí jsou i speciální učební pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk slepeckým písmem, ukázky typických řemesel a zaměstnání nevidomých, elektronická zařízení umožňující nevidomým a těžce slabozrakým lidem využívat počítače, společenské hry a mnoho jiných specificky upravených předmětů každodenní potřeby. Pozoruhodným exponátem je dřevěná rozkládací mapa Josefa Bezecného z roku 1830. Jedná se o mapu Rakouska-Uherska, ve které jsou vyznačeny obrysy jednotlivých států a hlavní město je vyznačeno tečkou. Součástí expozice je i zvuková knihovna, archiv a knihovna publikací tištěných v několika typech reliéfní latinky a Braillova písma, které jsou po domluvě k dispozici ke studiu.

Výstava, která na čas doplní stálou expozici, byla zahájena 25. 11. 2019 a veřejnost si ji může prohlédnout do 29. 12. 2019.

Kontakt pro média

Dana Vedra | garantka výstavy
vedra@tmbrno.cz | 774 692 292

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/30-vyroci-zalozeni-ceske-unie-nevidomych-slabozrakych/