Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

225 

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Metodika je výsledkem konsorcionálního projektu Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně s názvem „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“ schváleného z grantového programu MK ČR – NAKI, DF13P01OVV016.

Autorský kolektiv
Ing. Alena Selucká, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Ivo Štěpánek, Mgr. Michal Mazík, Ing. Hana Grossmannová, Ph.D., Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Pavel Holman,Ing. Petr Jakubec, Mgr. Jana Fricová, PhDr. Zdeněk Vácha, Ing. Jan Červenák, Ing. Martin Dvořák, Ing. arch. Václav Němec, Dis., Mgr. Markéta Dušková, Akad. mal. Igor Fogaš, Bc. Jiří Bačovský

Technické muzeum v Brně, 2017
ISBN 978-80-87896-40-2
109 stran


Kategorie:

Popis

Metodika poskytuje doporučení pro správnou praxi dlouhodobého uchovávání předmětů kulturní povahy v paměťových institucích. Předkládá logickou osnovu zohledňující důležité aspekty související s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na uložené fondy a udržitelnost provozu.

Uvedená doporučení byla upravena tak, aby zohledňovala přístupy k péči o kulturní dědictví jak ve sbírkotvorných institucích jako jsou muzea a galerie, tak i v oblasti památkové péče. V rámci tvůrčí práce v aplikovaném výzkumu autorského kolektivu bylo záměrem integrovat nové poznatky z obou segmentů správy kulturních statků při budoucím využití v praxi. Za tímto účelem je metodika zpracována jako nástroj pro racionální vyhodnocení a nastavení strategie řízení podmínek vnitřního prostředí uchovávání předmětů kulturní povahy v různých typech staveb, reflektující též požadavky na nízkoenergetická řešení.

Další informace

Hmotnost 0,365 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/metodika-uchovavani-predmetu-kulturni-povahy/