Pokyny pro autory – Historická fotografie

K publikování  v recenzované části přijímáme původní dosud nepublikované vědecké práce vycházející z vlastního výzkumu nebo původní přehledové statě. Příspěvky do recenzované části budou podstoupeny do recenzního řízení. Texty do recenzované části periodika musejí být doplněny abstraktem v anglickém jazyce a dodržovat strukturu původní vědecké práce, včetně poznámkového aparátu a citací použité literatury.

Do nerecenzované části přijímáme texty, materiály a zprávy, jejichž prvotním účelem je informovat o dění v oboru.

Všechny příspěvky k publikování musejí být schváleny redakční radou a respektovat požadavky redakce, které jsou v plném znění uvedeny v pokynech pro autory (pdf).

Nevyžádané příspěvky nevracíme.

Příspěvky do recenzované části přijímáme do 15. dubna.
Příspěvky do nerecenzované části přijímáme do 15. června.

Pro kontakt s redakcí použijte adresy

urbankova@technicalmuseum.cz
(PhDr. Naďa Urbánková)

pavel.baudisch@nacr.cz
(Mgr. Pavel Baudisch)

stohrova@technicalmuseum.cz
(Mgr. Pavla Stöhrová)

emilie.benesova@nacr.cz
(PhDr. Emile Benešová, Národní archiv)

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/casopisy/historicka-fotografie/pokyny-autory-historicka-fotografie/