Průmysl na Moravě 1918
výstava ke 100. výročí vzniku ČSR
23. 10. 2018 – 21. 4. 2019

Výstavy a akce

Technické muzeum v Brně je účastníkem mezivládního projektu České a Slovenské republiky Společné století. V rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky uspořádá Technické muzeum v Brně výstavu s názvem „Průmysl na Moravě 1918“. Záměrem výstavy je přiblížit návštěvníkům dobu vzniku republiky s důrazem na oblast průmyslu v období od konce rakousko-uherské monarchie až do roku 1928, tedy první desetiletí existence  nového státu.

Výstava přesahuje do roku 2019.

Více o projektu na webových stránkách spolecnestoleti.cz

Průmysl na Moravě 1918

Při příležitosti stého výroční vzniku Československé republiky otevřelo Technické muzeum v Brně výstavu s názvem Průmysl na Moravě 1918. Jejím záměrem je ukázat návštěvníkům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu na Moravě, přiblížit změny struktury průmyslu vlivem rozpadu Rakousko-Uherska a nástup nových technologií. Nové výrobní postupy a také změna sociální politiky ovlivnily životy tehdejších dělníků a továrníků. „Parní sílu postupně nahrazovala elektřina, která usnadnila výrobu a zároveň prodloužila pracovní den i volný čas. Právě volnému času a bydlení bude patřit samostatná výstavní část“, přibližuje jeden z autorů výstavy, Radek Slabotínský.

Hlavní část výstavy se soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě. Představí například strojírenský a textilní průmysl, který byl dominantní zejména pro brněnskou oblast a Brno si tak vysloužilo přezdívku moravský Manchester. Výstava mapuje i vývoj těžkého průmyslu, který se dodnes lidem připomíná i na příkladu Vítkovických železáren, jejichž historie a výroba bude v muzeu rovněž k vidění. Část výstavy bude věnována i potravinářskému průmyslu, a to konkrétně cukrovarnictví a pivovarnictví. Výstava představí konkrétní firmy a také klíčové osobnosti, které se o rozmach průmyslu zasloužily. Nechybí jména jako Tomáš Baťa, bratři Stiassni či rodina Wichterlova. Z významných podniků dominuje brněnská Zbrojovka, Vlněna, Tatra Kopřivnice, olomoucká čokoládovna Zora, břeclavský cukrovar rodiny Kuffnerových, pivovar Starobrno či První česká sklárna v Kyjově.

Snahou autorů výstavy je zejména zajímavým a netradičním způsobem prezentovat sbírkové předměty a představit souvislosti tehdejší doby pomocí digitálních technologií a vizualizací.

Kromě výstavy v hlavní budově je připravený i doprovodný program – komentované prohlídky, jejichž cílem je seznámit veřejnost s historií a prostorami bývalých továren či výrobních areálů – konkrétní termíny budou zveřejněny na webové stránce muzea. Pro širokou veřejnost, ale i pro ty nejmenší návštěvníky, jsou přímo ve výstavě připraveny interaktivní hry, které jim zábavným způsobem přibližují atmosféru první republiky. Tematické programy s lektory chystá Technické muzeum i pro školní skupiny.
Ve spolupráci s Národním filmovým archivem organizátoři připravili promítání dobových filmů přibližujících průmysl a techniku v prvních desetiletích minulého století. Při příležitosti výstavy se konala i odborná konference Do nové republiky /Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900–1928.

Doprovodný program k výstavě

Přednáška 20. března 2019 od 17.00 v přednáškovém sále TMB
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.: Přehled vývoje textilního průmyslu na Moravě

Přednáška 27. března 2019 od 17.00 přednáškový sál TMB
Jiří Novotný: Průmysl v dokumentárním a hraném filmu 1. pol. 20. stol.

Přednáška 1. dubna 2019 od 17.00 v přednáškovém sále TMB
Mgr. David Valůšek: Obuvnický průmysl ve Zlíně a firma Baťa

Komentovaná prohlídka 3. dubna 2019 od 15.00 hodin
Výstavou Průmysl na Moravě 1918 provedou návštěvníky její autoři, Pavel Holman a Radek Slabotínský.
Maximální kapacita je 25 osob, zájemce prosíme, aby svoji účast předem nahlásili e-mailem na adresu holman@tmbrno.cz. Vstupné je dle běžného ceníku do muzea.

Komentovaná vycházka po brněnském industriálu 6. dubna 2019, ve 14.00
Křenová – ulice a předměstí v průběhu času
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph. D., Historický ústav Akademie věd ČR v Brně
Maximální počet účastníků je 25 osob, zájemce prosíme, aby svoji účast předem nahlásili u Pavla Holmana, e-mail: holman@tmbrno.cz.

Doprovodný program podrobně zde

Výstavu Průmysl na Moravě 1918 je v Technickém muzeu v Brně k vidění od 23. 10. 2018 do 21. 4. 2019.

Výstava je rovněž součástí brněnského výstavního cyklu Republika 100, do kterého je kromě Technického muzea v Brně dále zapojeno Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska. Projekt je financován z prostředků Magistrátu města Brna, samotné výstavy, odborná konference a odborný seminář a bohatý doprovodný program pak z prostředků Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna.

 

Výstava Průmysl na Moravě 1918 se koná pod záštitou ministra kultury.

Výsledek obrázku pro logo ministerstva kultury

 

 

 

 

Fotografie z výstavy, ©TMB

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/prumysl-na-morave-1918/