Vítání jara

Tradiční koncert nevidomých a slabozrakých studentů „Vítání jara“ v Brně již po třicáté

5. 4. 2023

Technické muzeum v Brně (TMB), Oddělení dokumentace slepecké historie, pořádá ve spolupráci s Moravským zemským muzeem koncert „Vítání jara T2023“, který je letos věnovaný 30. výročí znovuobnovení tradičních koncertů Vítání jara. Koncert, na němž vystoupí posluchači Konzervatoře a střední školy Jana Deyla v Praze a Základní umělecké školy Slunná v Brně, se koná 12. dubna 2023 v 17.00 v přednáškovém sále Moravského zemského muzea (Dietrichsteinském paláci). Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na podporu činnosti Oblastní odbočky SONS Brno-sever.
Slepecké muzeum v Brně bylo založeno v roce 1992 významným tyflopedagogem PhDr. Josefem Smýkalem, který působil jako učitel hudby a rovněž stál při zrodu poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. V roce 2000 se brněnské Slepecké muzeum stalo součástí Technického muzea v Brně. Pracovníci Oddělení dokumentace slepecké historie TMB pod vedením Mgr. Elišky Hluší navazují na jeho tradici. Stálá expozice muzea Kultura nevidomých dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí. V expozici probíhají krátkodobé tematické výstavy, přednášky a koncerty komornějšího rázu.

Počátkem 70. let 20. století začal PhDr. Josef Smýkal organizovat koncerty s názvem Vítání jara, na nichž hráli nevidomí studenti. Za obnovou tradice těchto koncertů stála talentovaná studentka J. Smýkala, Eliška Hluší, která v roce 1993 navázala spolupráci s Konzervatoří Brno. Od roku 2018 se konání koncertů přesunulo do přednáškového sálu Moravského zemského muzea v Brně.

„Koncert Vítání jara si každým rokem připomíná některého z pedagogů, který se intenzivně věnoval nevidomým, ale také další nevidomé a slabozraké osobnosti, které celý svůj život usilovaly o zařazení zrakově těžce postižených lidí do společnosti. Letošní jubilejní akce je čestnou výjimkou – je věnována 30. výročí znovuobnovení tradice koncertů Vítání jara,“ vysvětluje garantka koncertu Eliška Hluší. „Brněnské koncerty Vítání jara jsou typické svou příjemnou atmosférou. Nadšené publikum vždy velkým potleskem oceňuje hudební výkony všech účinkujících, a především úsilí, které věnovali spolu se svými pedagogy přípravě jejich vystoupení,“ dodává závěrem Eliška Hluší.

Na letošním koncertě se mohou posluchači těšit na skladby Ludwiga van Beethovena, Georga Gerschwina, Frederyka Chopina, Bohuslava Martinů, Domenica Scarlattiho, Bedřicha Smetany, Václava Trojana a dalších. Skladby přednesou posluchači či absolventi Konzervatoře a střední školy Jana Deyla v Praze (Emma Balunová, Karel Leskovec, Marek Mošna, Mihail Olehovs, Marek Trunečka) a ZUŠ Slunná v Brně (Jan Buchta). Zazpívá i sbor ZUŠ Slunná – Slunéčko.

Bližší informace o akci naleznete na: www.tmbrno.cz/akce/vitani-jara-2023/

Kontakt pro média:

Mgr. Eliška Hluší | garantka koncertu „Vítání jara 2023“
hlusi@tmbrno.cz | 724 214 864


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Tradiční koncert nevidomých a slabozrakých studentů „Vítání jara“ v Brně již po třicáté (doc)

Tradiční koncert nevidomých a slabozrakých studentů „Vítání jara“ v Brně již po třicáté (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/vitani-jara-2023-koncert-tz/