Odborná kolektivní monografie „Smalt/Email“

Odborná kolektivní monografie „Smalt/Email“

garant: Mgr. Pavla Stöhrová

Komplexní zpracování problematiky jedné z povrchových ochranných a výzdobných technik historických kovových předmětů formou kolektivní monografie s pracovním názvem Smalt/Email zpřístupňující výsledky původního výzkumu autorského kolektivu (rekapitulace dosavadního výzkumu k tématu, historické emailérské techniky, sbírky emailovaných artefaktů v paměťových institucích, konzervování a restaurování emailu, současný smaltérský průmysl apod.) Finanční podpora IP DKRVO pokryje náklady na předtiskovou příprava a tisk odborné kolektivní monografie v nákladu 300 ks v předpokládaném rozsahu 100 tiskových stran, odměny pro autorský tým, náklady na recenzní řízení a v případě navýšení podpory IP DKRVO (žádost v jednání) i náklady na překlad publikace do angličtiny.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/odborna-kolektivni-monografie-smalt-email/