Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII.

Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky pořádá dvoudenní odborný seminář na téma

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII.
K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství

6.–7. září 2017
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole
přednáškový sál (4. patro)

Letošní ročník semináře je opět zaměřen všeobecně a tematicky rozdělen do několika sekcí s bloky přednášek. Cílem semináře je především umožnit setkání odborníků, kteří se uvedenou problematikou již léta intenzivně zabývají, ale rovněž zájemců z řad odborné veřejnosti, kteří do této oblasti „zabrousili“ v rámci jiného vědního oboru, kteří spravují v rámci své muzejní činnosti sbírkový fond, týkající se medicíny, farmacie a veterinárního lékařství, používají uchované sbírkové předměty a archivní prameny při realizaci výstavních a výukových projektů a expozic a dále umožnit předání a získání nových a prohloubení stávajících poznatků z dějin oborů medicíny a farmacie. Záměrem organizátorů je snaha, aby při setkání odborníků z řady specializací a vědních oborů vyniklo interdisciplinární zaměření semináře.

Předpokládané bloky přednášek semináře

  1. Muzeum jako objekt prezentace a uchování paměti historie a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství (realizované a připravované výstavní a výukové projekty, stálé expozice, sbírkové fondy, spolupráce s dalšími muzejními a ostatními institucemi v České republice a dalších zemích)
  2. Technická řešení v oblasti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství (dějiny firem a podniků, výroba nástrojů, přístrojové techniky a zařízení, technologie výroby, architektonické projekty a vlastní realizace, dějiny soukromých sanatorií a ústavů a veřejných léčebných institucí)
  3. Významné i zapomenuté osobnosti v dějinách medicíny, farmacie a veterinárního lékařství
  4. Varia – z dějin vědních oborů (lidové léčitelství versus profesionální zdravotnická a veterinární péče, farmacie a její historický vývoj, významné i zapomenuté objevy, politika a vědní obory, spolupráce s ostatními vědními obory, z dějin lázeňské a ošetřovatelské péče a záchranné služby, střední a vysoké školství – výukové programy a metody vzdělávání, školní sbírky, pomůcky, modely ad. užívané ve výuce, dějiny jednotlivých vzdělávacích ústavů, sociální péče)

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII. – přihláška (doc)

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII. – program semináře (pdf)

Pokyny pro autory příspěvků a posterů

Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků je 20 minut. Přednášející mohou svůj příspěvek doplnit powerpointovou obrazovou prezentací, přičemž formu prezentace a užité technické zařízení je nutné vyznačit v přihlášce. Program semináře bude vycházet ze struktury přihlášených příspěvků a organizátoři si vyhrazují právo na změnu jeho programu.

Prezentace příspěvků bude možná i pomocí posterů, formu prezentace je nutné vyznačit v přihlášce. Rozsah příspěvku je nutné přizpůsobit možnostem panelů – rozměr panelů pro postery je 2075 x 964 mm. Posterová prezentace bude po celou dobu konání semináře umístěna v předsálí přednáškového sálu.

Jednotlivé příspěvky budou publikovány v odborné recenzované monografii, přičemž text přednášky ve formátu doc. nebo rtf. doplněný o obrazovou přílohu v rozlišení alespoň 300 dpi ve formátu JPG, TIFF nebo GIF je nutné zaslat poštou či e-mailem na kontaktní adresu hlavního organizátora semináře nejpozději do 31. března 2018. Podrobné informace o úpravě příspěvků najdete v Pokynech pro autory, které budou všem přednášejícím včas zaslány.

Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 22. srpna 2017.

Organizační pokyny pro účastníky semináře

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole

Příjezd: od hlavního nádraží tramvajovou linkou č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické muzeum. Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné po předchozí domluvě na recepci (tel. č.: 541 421 411) parkovat v uzavřeném areálu muzea.

Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku je 29. srpna 2017.
Po uzávěrce přihlášek bude všem účastníkům zaslán elektronickou poštou program semináře a zároveň bude přístupný na webových stránkách TMB.

Účastnický poplatek

  • 300 Kč – přednášející
  • 500 Kč / osoba – platba převodem na účet Technického muzea v Brně
    číslo účtu: 197830621/0710 (ČNB Brno), variabilní symbol: 2510, zpráva pro příjemce: Vaše jméno + název instituce (v tomto pořadí)
  • 600 Kč / osoba – platba v hotovosti v době konání semináře (při prezentaci)
  • zdarma – studenti prezenčního studia na vysokých školách

Preferujeme platbu převodem na účet TMB. Při prezentaci prosíme předložit potvrzení o převodu poplatku na účet TMB. Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku bude účastníkům předáno při prezentaci.

Účastníci ze Slovenské republiky uhradí konferenční poplatek převodem na účet TMB nebo v hotovosti při prezentaci první den konání semináře.

Pokyny pro převod na účet ze zahraničí
Adresa: Česká národní banka – pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP

Z konferenčního poplatku bude hrazeno malé občerstvení po celou dobu konání semináře a zabezpečení společenského večera v Technickém muzeu v Brně.

CESTOVNÉ, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ (kromě občerstvení v rámci semináře a rautu v rámci společenského večera) SI HRADÍ ÚČASTNÍCI SAMI.

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole
E-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz
Telefon: 541 421 420, 603 769 118, 541 421 411 (vrátnice muzea)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/konference-prednasky-workshopy/po-stopach-zdravi-nemoci-cloveka-zvira-vii/