Ochrana státní hranice a rok 1968

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník konference

Ochrana státní hranice a rok 1968 / Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let,

která se uskuteční ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 v Technickém muzeu v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany.

Šesté desetiletí minulého století máme spojené s pražským jarem roku 1968. V ochraně státní hranice přinesla druhá polovina 60. let řadu změn. Nejvíce markantní byl konec připojení drátěných zátarasů na hranici s Rakouskem a Západním Německem k proudu o vysokém napětí. Významné bylo také to, že střežení hranice s Východním Německem přešlo z Pohraniční stráže na Veřejnou bezpečnost. Další změny pro Pohraniční a Vnitřní stráž a vojska ministerstva vnitra vyplynuly z podřízení Pohraniční stráže Ministerstvu národní obrany, což akcentovalo plnění bojových úkolů.

Měnil se režim podél státní hranice, s čímž souvisela turistika i hospodářské využívání nejen zemědělské a lesní půdy. Také společenské změny se odrážely v životě obyvatelstva v pohraničí. Byla či nebyla v pohraničí ještě zima, zatímco ve vnitrozemí jsme měli pražské jaro? Nejen této, ale i dalším otázkám spojeným s počátky tzv. normalizace po roce 1968 se chce věnovat naše konference.

V návaznosti na předchozí akce z let 2011, 2013 a 2015 si konference i tentokrát klade za cíl představit období druhé poloviny 60. let prostřednictvím příspěvků historiků, archivářů a dalších badatelů. Zároveň chce pojednat uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří při realizaci výstav a expozic v muzeích nebo v terénu pracují buď s objekty z této éry, nebo vytvářejí jejich repliky. Věříme, že průnik různých badatelských perspektiv bude přínosem této konference. Konference bude organizována do bloků přednášek sdružených tematicky.

Program konference

Ochrana státní hranice a rok 1968 – program (pdf)

Organizační pokyny pro účastníky konference

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, přednáškový sál, 4. patro

Uzávěrka přihlášek pro přednášející – 31. 8. 2017
Všechny případné zájemce z řad referentů žádáme o zaslání témat příspěvků do konce srpna 2017.
Po uzávěrce přihlášek přednášejících bude přednášejícím zaslán elektronickou poštou program konference a zároveň bude zpřístupněn na webových stránkách Technického muzea v Brně.

Pokyny pro autory příspěvků a posterů
Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků je 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici počítač s dataprojektorem. Po domluvě s Technickým muzeem v Brně bude možné referovat o výsledcích práce také formou posterových prezentací umístěných v předsálí konferenční místnosti. V programu konference bude vyhrazen čas i na diskusi o posterech.

Písemné výstupy z přednášek konference budou publikovány v kolektivní monografii.

Přihlášky přednášek opatřené stručnou anotací je možné zasíla na níže uvedené kontakty:

Bc. Roman Řezníček
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
reznicek@tmbrno.cz
T 541 421 430, 778 522 511, 541 421 411 (recepce)

Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D.
Archiv bezpečnostních složek Brno (Kanice)
pavel.vanek@abscr.cz
T 221 008 167

Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku – 31. 10. 2017

Pozvánka (pdf)

Přihláška k účasti na konferenci (doc)

Konferenční poplatek

250 Kč/osoba

Konferenční poplatek zahrnuje malé občerstvení po celou dobu konání konference a společenský večer v Technickém muzeu v Brně a vydání publikace z konference.

Prosíme o uhrazení poplatku za konferenci převodem na účet Technického muzea v Brně:
číslo účtu 197830621/0710 (Česká národní banka) / variabilní symbol: 1411.
Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte své jméno + název instituce (v tomto pořadí)

Při prezentaci prosíme předložit potvrzení o převodu na účet Technického muzea. Potvrzení o zaplacení poplatku za konferenci bude účastníkům předáno při prezentaci.

Cestovné a ubytování si hradí účastníci sami.
Zájemcům zašleme informace o ubytování v okolí.

Těšíme se na setkání v Brně.

Organizační výbor:
Bc. Roman Řezníček, Technické muzeum v Brně
Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D., Archiv bezpečnostních složek Brno

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/konference-prednasky-workshopy/ochrana-statni-hranice-rok-1968/