Pokyny pro autory – Textil v muzeu

Posláním periodika Textil v muzeu je přinášet nové původní práce, materiály i informace o dění v oboru a přispívat tak ke zvyšování odborné úrovně i informovanosti všech, kteří se ve svém profesním životě věnují tématům spojeným s textilní problematikou. Periodikum je koncipováno mezioborově, proto mezi hlavní příspěvky patří texty z oborů jako dějiny, archeologie, etnologie, umění, kulturní dědictví, konzervace a restaurování a přírodovědné obory.

K publikování  v recenzované části přijímáme původní dosud nepublikované vědecké práce vycházející z vlastního výzkumu nebo původní přehledové statě. Příspěvky do recenzované části budou podstoupeny do recenzního řízení . Texty do recenzované části periodika musejí být doplněny abstraktem v anglickém jazyce a dodržovat strukturu původní vědecké práce, včetně poznámkového aparátu a citací použité literatury.

Do nerecenzované části přijímáme texty, materiály a zprávy, jejichž prvotním účelem je informovat o dění v oboru.

Všechny příspěvky k publikování musejí být schváleny redakční radou a respektovat redakcí stanovené pokyny pro autory. Příspěvky nejsou honorovány a nevyžádané příspěvky nevracíme.

Pro kontakt s redakcí použijte adresy

mertova@technicalmuseum.cz
(PhDr. Petra Mertová, Ph.D.)

stohrova@technicalmuseum.cz
(Mgr. Pavla Stöhrová)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/casopisy/textil-v-muzeu/pokyny-pro-autory-textil-v-muzeu/