Recenzní řízení – Historická fotografie

Redakční rada postupuje přihlášené příspěvky do recenzního řízení, v rámci kterého jsou ke každému příspěvku vypracovány dva recenzní posudky. V případě potřeby si redakční rada může vyžádat ještě posudek třetí. Agendu recenzního řízení zajišťuje ten ze spoluvydavatelů, který v daném roce plní funkci vedoucí redakce (v sudých letech TMB, v lichých letech NA). Recenzní řízení je oboustranně anonymní.

Recenzenti pro vypracování posudků jsou vybíráni redakční radou, přičemž je plně respektován požadavek, že recenzent nesmí být ze stejného pracoviště jako autor nebo spoluautoři příspěvku. Autor má právo určit dvě osoby, které si nepřeje jako recenzenty svého příspěvku. Pro zpracování posudku jsou oslovováni specialisté z  muzejních a archivních institucí i akademického prostředí.

Posudky jsou autorům zasílány s dostatečným předstihem tak, aby mohli na výtky recenzentů zareagovat a příspěvek přepracovat nebo posudek okomentovat pro následné jednání redakční rady.
Redakční rada posoudí na základě vypracovaných posudků a bodového hodnocení, které příspěvky budou přijaty k publikování a určí, do které části HF budou příspěvky zařazeny. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvek k publikování i přes jeho kladné posouzení recenzenty. Recenzní posudky a zápisy o výsledcích recenzního řízení jsou archivovány tajemnicí redakční rady.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/casopisy/historicka-fotografie/recenzni-rizeni-historicka-fotografie/