Výstavy a akce

Historie a kultura nevidomých

Technické muzeum v Brně otevřelo 7. února 2024 novou komorní výstavu s názvem „Historie a kultura nevidomých“, kterou se rozhodlo uspořádat při příležitosti letošního 77. výročí založení Dne nevidomých v bývalém Československu. Vystavené předměty, dokumenty a fotografie představí návštěvníkům, jak se nevidomí vzdělávali, pracovali a rovněž jak trávili volný čas. Výstavu připravilo oddělení Dokumentace slepecké historie TMB spolu s dalšími organizacemi pro nevidomé a slabozraké – Tyfloservis Brno, Tyflocentrum Brno a Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích.

Komorní výstava nabídne také pestrou škálu artefaktů, například historická a současná sportovní ocenění, jako jsou poháry či medaile z šachových turnajů nevidomých, z paraolympijských her, mistrovství republiky v běhu, cyklistice, atd. Návštěvníci mohou obdivovat i výrobky nevidomých z keramiky, proutí, aj., vytvořené v terapeutické dílně Hapateliér v Tyflocentru Brno a v Centru sociálních služeb v Brně-Chrlicích.

Komorní výstavu „Historie a kultura nevidomých“ si mohou zájemci prohlédnout ve stálé expozici Kultura nevidomých do 30. prosince 2024.

Partneři výstavy

        

Výstavy a akce

Výstava ENIGMA – tajný svět šifer

Technické muzeum v Brně připravuje jedinečnou výstavu, kterou se poprvé na území České republiky představí legendární šifrovací stroj Enigma, model M3. Jedná se o výstavu zapůjčenou ze Slovenského technického múzea, které uvedený stroj do svých sbírek získalo v roce 2020.

Jedná se o mimořádně vzácný a jedinečný exponát, který existuje jen v několika desítkách zachovaných originálů na území Evropy, přičemž z okolních států se nachází pouze v Polsku. Zařízení Enigma bylo v několika modifikacích používáno zejména německými ozbrojenými silami před vypuknutím a v průběhu druhé světové války, kdy sehrálo důležitou úlohu, a to paradoxně na obou stranách konfliktu. Stroj dokázal vytvořit více než 100 milionů kombinací, proto bylo šifrování pomocí tohoto zařízení považováno německou armádou za neprolomitelné.

Na výstavě zazní fascinující příběh samotné Enigmy, zároveň však návštěvníkům nabídne pohled do historie kryptologie i to, jak se šifrování promítá do života běžného člověka.

Výstava bude k vidění od 27. března do konce roku 2024.

Výstavy a akce

Ariel v českých zemích

Technické muzeum v Brně otevřelo výstavu s názvem „ Ariel v českých zemích“, která na ploše 600 m² představuje návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí.

Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v působivém počtu 45 kusů. Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou motory, součástky, poháry či dobové prospekty a fotografie.

Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel klubem. Jedná se o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět tolik strojů značky Ariel na jednom místě. Výstava tohoto typu ještě u nás ani v zahraničí nikdy v takovém rozsahu uspořádána nebyla. Členové klubu totiž motocykly vystavují spíše krátkodobě, neboť jejich majitelé na nich většinu času jezdí.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 24. 1. do 31. 3. 2024.

Foto Eva Řezáčová, ©Technické muzeum v Brně

Výstavy a akce

Mechanické Vánoce

Technické muzeum v Brně připravilo unikátní výstavu komorního charakteru s názvem „Mechanické Vánoce“, kterou si zájemci mohou prohlédnout od 29. listopadu 2023 až do 21. ledna 2024 v budově muzea, ul. Purkyňova 105 v Brně – Králově Poli.

Tematiku Vánoc návštěvníkům přibližují funkční exponáty z depozitáře muzea – mechanický vesnický betlém z roku 1955 pocházející z dílny Karla Šebely a mechanický vánoční stromeček z roku 1925 od Jaroslava Melicha. Muzeum představuje návštěvníkům i originální dřevěný betlém, který vytvořil někdejší kolega PhDr. Jiří Merta.

Výstava nabízí zájemcům rovněž celou řadu detailně vypracovaných dioramat řemeslných dílen, modelů strojů a technických staveb vytvořených Karlem Šebelou v 50.–60. letech minulého století.

Prohlídky výstavy s průvodcem

V níže uvedených časech návštěvníky výstavou provede lektor, který také všechny vystavené mechanické exponáty rozpohybuje.

středa, čtvrtek, pátek: 14.00 a 16.00
sobota a neděle: 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00

Foto Eva Řezáčová, ©Technické muzeum v Brně

 

Výstavy a akce

Fotografie pod vodou

Technické muzeum připravilo unikátní výstavu komorního charakteru s názvem „Fotografie pod vodou“, kterou mohou návštěvníci zhlédnout od 15. listopadu 2023 do 31. března 2024 v budově muzea, Purkyňova 105 v Brně – Králově Poli. Návštěvníci se seznámí s fotografickou technikou pro fotografování a natáčení pod vodou a uvidí řadu fotografií a videí takto pořízených.

Návštěvník výstavy se podívá pod hladinu očima potápěčů-fotografů zachycujících rozmanitou flóru, faunu či podvodní útvary, avšak uvidí i fotografie zobrazující různorodou činnost potápěčů. Většinou se jedná o fotografie pořízené ve Středomoří, ale výstava nabídne i záběry z tuzemských řek a rybníků a z bazénového potápění. Komorní výstava představuje také videozáběry zachycující expedice našich potápěčů.

Foto Eva Řezáčová, ©Technické muzeum v Brně

Výstavy a akce

„Bojiště ve Vietnamu se stalo mým osudem“

Zapomenutý příběh Čechoslováka Štefana Mazáka, bojovníka za svobodu a demokracii

Letos uplynulo již 55 let od chvíle, kdy v jihovietnamské džungli podlehl smtelnému zranění při přestřelce se severovietnamskými povstalci příslušník amerických speciálních sil, Čechoslovák Štefan Mazák. Při této příležitosti připravilo Technické muzeum v Brně komorní výstavu, která připomíná tuto osobnost a její velmi zajímavé životní osudy.

Na výstavě se vůbec poprvé na veřejnosti objevuje většina vojenských vyznamenání, která Štefan Mazák obdržel, což jistě upoutá zaslouženou pozornost návštěvníků. K vidění však je i výstroj a výzbroj americké armády z doby Mazákova působení v ozbrojených složkách USA a součástí výstavy jsou také fotografie a další dobové dokumenty.

Výstava je v Technickém muzeu v Brně k vidění od 20. září do 29. října 2023.

Výstavy a akce

iD 23

21. výstava diplomových prací OPD ÚK FSI VUT
28. 6. – 17. 9. 2023

Výstava diplomových prací studentů Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

V Technickém muzeu v Brně představí své práce čerství inženýri průmyslového designu, kteří jsou teprve na začátku své profesní dráhy, ale kteří díky získaným technickým a designerským znalostem nachází široké uplatnění v praxi. Mohou uspět jako samostatní tvůrci nebo častěji jako členové vývojových týmů v různých oborech.

Úkolem odboru OPD je připravovat osobnosti se širokým spektrem znalostí a dovedností z oblasti umění, techniky a progresivních technologií do praxe. Výuka kombinuje základní předměty strojního inženýrství se základními disciplínami umělecko-designérskými jako je například kresba, modelování, ergonomie, ateliérová tvorba, předměty počítačové grafiky a informačních technologií. Řada studentů tohoto odboru jsou držiteli ocenění z prestižních českých i mezinárodních designérských soutěží.

V Technickém muzeu v Brně se výstava diplomových prací koná již od r. 2004. A rozhodně do těchto prostor patří, technické muzeum je ideálním místem pro propojení průmyslového designu s technikou.

Jednotlivé návrhy absolventů budou v muzeu představeny formou posterů, 3D animací a modelů produktů ve zmenšeném měřítku. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout až do 17. 9. 2023.

Seznam vystavených prací 13 diplomantů oboru Průmyslový design ve strojírenství

 • Yana Demchuk: Design portálového obráběcího centra s posuvným portálem a příčnou osou 3000 mm (vedoucí práce: David John)
 • Martin Kuchárik, Design autonomního robota na čištění solárních panelů (vedoucí práce: Ladislav Křenek)
 • Andrea Balajová, Design transportního novorozeneckého inkubátoru (vedoucí práce: Ladislav Křenek)
 • Anna Tupá, Design automatu na čištění koberců (vedoucí práce: Josef Sládek)
 • Anežka Korábová, Design kyslíkového koncentrátoru (vedoucí práce: Josef Sládek)
 • Michal Jun, Design automatizovaného stroje pro servis lyží a snowboardů (vedoucí práce: Dana Rubínová)
 • Jan Grygerek, Design lunárního vozidla (vedoucí práce: Ladislav Křenek)
 • Adéla Rýznarová, Design městského motocyklu na elektrický pohon (vedoucí práce: Ladislav Křenek)
 • Jan Dvořák, Design víceúčelového elektrického skútru (vedoucí práce: Ladislav Křenek)
 • Barbora Gettová, Design vodního rotopedu (vedoucí práce: Josef Sládek)
 • Karolína Hájková, Design terapeutického laseru pro veterinární účely (vedoucí práce: Dana Rubínová)
 • Alena Petlachová, Design vrtné soupravy (vedoucí práce: Ladislav Křenek)
 • Simona Górová, Design poloautonomní travní sekačky (vedoucí práce: Ladislav Křenek)

Foto z vernisáže výstavy, ©Technické muzeum v Brně

Výstavy a akce

Digitálky
7. 3. – 6. 6. 2023

Komentované prohlídky výstavy Digitálky:

 • v pátek 28. 4. 2023 v 15.00
 • v sobotu 29. 4. 2022 v 11.00

Kapacita komentovaných prohlídek je omezená, zájemce prosíme, aby si místo předem rezervovali. Více informací: Komentované prohlídky výstavy digitálky.

Komorní výstava s názvem Digitálky představí veřejnosti kolekci 264 kusů náramkových hodinek s elektrickým a elektronickým pohonem, quartzovým (křemíkovým) oscilátorem či řízených dálkovým signálem a zčásti také s využíváním digitálního ukazatele času, vyrobených v 50. až 90. letech 20. století. Tato kolekce, která je od roku 2020 součástí muzejní oborové sbírky Hodiny, je bezesporu minimálně v České republice nejucelenější a nejreprezentativnější hmotnou dokumentací moderní éry vývoje hodinek jako každodenního předmětu, který v nebývale hojném počtu doprovází lidstvo od sedmdesátých let 20. století.

Do kmenového fondu Technického muzea v Brně se kolekce dostala díky dlouhodobé spolupráci s vášnivým, zaníceným a hluboce erudovaným sběratelem a znalcem hodinářské produkce inženýrem Liborem Hovorkou. Ve sbírce se podařilo soustředit hodinky z těchto zemí: USA, Německo (NDR i SRN), ČSSR, SSSR, Švýcarsko, Velká Británie, Polsko, Bulharsko, Japonsko, Taiwan, Čína, Hong Kong. Díky tomu mohou návštěvníci výstavy „Digitálky“ nejen obdivovat jednotlivé exponáty, ale získají i přehled o celosvětovém chronologickém vývoji tohoto segmentu náramkových hodinek.

Víte, že první digitální hodinky s LED diplejem měly světovou premiéru v roce 1971? Jednalo se o výrobek americké firmy Hamilton s názvem Pulsar. Digitálky s LED displejem se pak vyráběly až do poloviny 80. let 20. století.

Sbírka byla zpracována i do odborného katalogu, který je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Kromě vlastního zevrubného popisu jednotlivých muzejních sbírkových předmětů — katalogový položek — včetně vysvětlení principu, na kterém fungují, se zaměřuje i na patřičné názvosloví, metodiku popisu a stručné shrnutí zásad preventivní konzervace a vhodné péče o tyto předměty. Bude proto jistě důležitou pomůckou jak muzejním kurátorům a správcům sbírek, tak znalcům, sběratelům i obchodníkům se starožitnými hodinami. Cennou součástí publikace jsou i medailony a stručné vizitky nejdůležitějších světových i československých firem a výrobců. Tištěnou publikaci si můžete zakoupit na pokladně muzea, nebo si jej můžete objednat prostřednictvím eshopu: Digitálky, elektronickou verzi (pdf) si můžete stáhnout zde: Digitálky (e-book).

Foto z výstavy, ©Technické muzeum v Brně

 

Výstavy a akce

Umění kovadlin
28. 3. 2023 – 28. 1. 2024

Zveme návštěvníky na výstavu Umění kovadlin, která je připravena pro milovníky kovářského řemesla a pro všechny zájemce o umění a tradiční řemeslo. Výstava mapuje současnou kovářskou scénu prostřednictvím exponátů Technického muzea v Brně a také díky výpůjčkám z Muzea Komenského v Přerově – ze sbírky Hradu Helfštýn, Moravské galerie v Brně a Městského muzea a galerie v Poličce. Další exponáty nám laskavě zapůjčili samotní autoři, a to Christine Habermann von Hoch, Milan Michna a Miroslav Brož.

Díky spolupráci s organizátory prestižních kovářských přehlídek Hefaiston a Brtnické kovadliny bude možné prohlédnout si vybrané výrobky z mezinárodních akcí konaných na Helfštýně a v Brtnici. Další část výstavy představí práci konkrétních kovářů, např. Alfréda Habermanna, Christine Habermann, Milana Michny, Miroslava Brože, Karla Krepse, Pavla Ševečka a dalších. Díky nim návštěvníci uvidí práci nožířů, repliky historických chladných i palných zbraní, špičkové damaskové výrobky či uměleckou plastiku. Protože Technické muzeum v Brně pořádá také vlastní workshopy a přehlídky kovářů, část výstavy bude věnována i jim, a to workshopu Damask a přehlídce Mladý těšanský kovář.

Kovářské řemeslo je možné v současné době vystudovat na několika středních školách nebo učilištích, z nichž jsme vybrali Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Brno, Sokolská. Muzeum se školou dlouhodobě spolupracuje na řadě aktivit. Vystavené výrobky studentů představují příklady rytecké práce i uměleckého kovářství. Jejich hravost a nespoutanost dodává výstavě prvky vtipu i překvapení. Dětského návštěvníka jistě zaujmou exponáty inspirované říší zvířat, jako např. vážka, stonožka či chobotnice.

Autoři výstavy připravili také edukativní koutek pro dětské návštěvníky, kde se na kovářství podívali zeširoka, zblízka, detailně i s odstupem…. Zde si děti budou moci nejen prohlédnout tradiční kovářské výrobky, ale také osahat pomůcky, které kováři používají, a zahrát připravené hry.

Výstava s kritickým katalogem Umění kovadlin vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně poskytované Ministerstvem kultury ČR.

foto z výstavy, ©Technické muzeum v Brně

Výstava se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

Výstavy a akce

Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

Výstava: 5. 4. – 12. 11. 2023

Technické muzeum v Brně nabízí veřejnosti putovní výstavu Nadace Sirius „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“. Cílem této interaktivní výstavy je přiblížit zdravé populaci, jak se žije osobám se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Výstava je určená pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, zejména pak pro žáky základních a středních škol a jejich pedagogy. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet, jak se cestuje, když dobře neslyšíte nebo nevidíte anebo jste upoutaní na vozíku, vyzkouší si i pomůcky, které patří do každodenního života lidí se zdravotním znevýhodněním. Poprvé na Moravě. Doposud si tuto výstavu mohli prohlédnout zájemci v šesti městech v Čechách.

Výstava jako výlet plný překážek

Návštěvníci jsou  zábavnou formou pozváni na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici nebude chybět např. model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Výstava je rozdělena do několika etap,“ upřesňuje manažerka projektu paní Vladimíra Tvrdková, „věnovaných jak různým úkonům, tak jednotlivým zdravotním znevýhodněním. Návštěvníci si zde osobně vyzkouší, jak se musí hendikepovaní lidé, dospělí i děti, vypořádat s různými životními situacemi, které jsou pro zdravého člověka bezproblémové, ale pro zdravotně znevýhodněné mohou představovat překážku. Na výletě, který jim výstava zprostředkuje, se rovněž seznámí se zásadami správné komunikace s hendikepovanými osobami a dozví se, jak jim citlivě a přitom účinně, nabídnout pomoc.“

Výstava je připravena ve spolupráci s odborníky na danou tematiku a s lidmi se zrakovým, tělesným a sluchovým postižením.

Školní kolektivy výstavou odborně provedou muzejní edukátoři ve spolupráci s učitelem, je však nutné si návštěvu předem objednat. Více informací najdete na stránce: Programy pro školy

Výstava přispěje ke snižování ostychu a odbourávání zábran v komunikaci při setkávání s lidmi se zdravotním postižením.

 • Naučíte se správně nabídnout a poskytnout pomoc.
 • Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života lidí s postižením.
 • Vyzkoušíte si pomůcky jejich každodenního života.
 • Seznámíte se s různými způsoby dorozumívání s lidmi s postižením.
 • Pomocí simulací uslyšíte, jak slyší lidé se sluchovým postižením a uvidíte, jak vidí okolí lidé s očními vadami.
 • Vyzkoušíte si orientaci a pohyb v prostoru pomocí hole pro nevidomé a vozíku pro tělesně postižené.
 • Zažijete orientaci v prostoru pouze pomocí hmatu a sluchu.
 • Dozvíte se, jak lidé s postižením sportují a vyzkoušíte si jízdu na handbiku.
 • Prostě prožijete jeden báječný a velmi neobvyklý výlet!

Foto z výstavy, ©Technické muzeum v Brně

Výstavy a akce

Historie vodního hospodářství

1.–30. prosince 2022

V průběhu celého prosince 2022 nabídne Technické muzeum v Brně dvě komorní výstavy mapující historii vodního hospodářství. První z výstav představí historické vodohospodářské objekty, jež jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti a jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině a sídlech. Druhá z komorních výstav se zaobírá tématem závlah coby znovuobjeveného dědictví s vazbou na historii i současnost a s přesahem týkajícím se aktuálních otázek sucha.

Tým odborníků z různých institucí se pokusil zdokumentovat doposud poněkud opomíjený typ staveb – historické vodohospodářské objekty, identifikovat jejich hodnotu a sestavit komplex kritérií pro jejich ochranu a obnovu. Na příkladech pěti modelových území v rámci České republiky představuje první ze dvou putovních výstav různorodé typy vodohospodářských staveb. Jedná se o přehrady, malé vodní elektrárny, vodovody, náhony tesané v pískovcových masivech, objekty vodárenství a mnoho dalších. Pro srovnání uvidí návštěvníci i specifické vodohospodářské systémy z blízkého zahraničí zapsané na Seznam světového dědictví (Vodohospodářský systém města Augsburg v Bavorsku a Banskoštiavnické tajchy na Slovensku). Výstava je zpestřena audiovizuální instalací obsahující dobová videa z výstavby a provozu vybraných vodních děl v průběhu 20. století v porovnání s jejich současným stavem.

Jako reakce na odvodňování krajiny v moderní éře, způsobené intenzifikací zemědělství, vysoušením rybníků či nevhodnými melioračními aktivitami, se znovu objevil zájem o zavlažování, kterému se věnuje druhá z putovních výstav. Vzniklé závlahové soustavy a jednotlivé realizace, dnes často nefunkční a torzovitě dochované, se staly předmětem zájmu projektu, na němž spolupracovali odborníci ze tří organizací – Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Masarykovy univerzity a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Záměrem autorů obou komorních výstav je popularizovat vodohospodářská témata a zachytit je vizuálně atraktivní formou jako je použití map, rekonstrukcí a obrazového materiálu. K výstavám vznikly rovněž výstavní katalogy, které rozvíjejí jednotlivá prezentovaná témata a sumarizují výsledky obou grantových projektů NAKI II (DG18P02OVV019 „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ a DG20P02OVV015 „Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“). Katalogy budou volně dostupné během otevírací doby obou výstav.

            

 

 

Výstavy a akce

Není TESLA jako Tesla

Fenoménem „Tesly“ se zabývá nová výstava „Není TESLA jako Tesla“ v Technickém muzeu v Brně. Výstava se koná u příležitosti 80. výročí úmrtí významného fyzika a vizionáře Nikoly Tesly. Cílem výstavy je nejen připomenout život a dílo samotného vynálezce, ale především ukázat historii bývalého národního podniku TESLA a prezentovat širokou škálu elektrotechnických součástek a výrobků pocházejících z jeho podniků a závodů. Technické muzeum v Brně sídlí od roku 2003 právě v jedné z budov komplexu bývalého podniku TESLA Brno na Purkyňové ulici v Brně – Králově Poli. Instalace výstavy je umístěna ve 3. patře muzea na ploše více než 600 m² a návštěvníci si ji mohou prohlédnout do 30. prosince 2023.

Výstava provádí děti i dospělé zájemce krok za krokem úžasným světem elektřiny. Optické vjemy návštěvníka hned po vstupu do hlavního sálu přímo pohltí. Fialový odstín, do kterého je celá výstava laděná, evokuje oblohu sršící elektřinou při bouřce. Nikola Tesla svými objevy zásadně ovlivnil vývoj moderní civilizace: je považován za jednoho z hlavních vynálezců dvoufázového a třífázového asynchronního motoru či vysokofrekvenčního generátoru.

Jméno po Nikolu Teslovi dostal v roce 1946 i nově vzniklý podnik TESLA, který měl zajistit základní výrobu veškeré slaboproudé techniky v tehdejším Československu – od součástek až po samotné produkty, jako např. rádia, televize, žárovky, ale i mikroskopy, měřicí přístroje, vysílací techniku a další výrobky. Později byl název podniku vykládán jako zkratka TEchnikaSLAboproudá.

Výstava je první ucelenou prezentací přístrojů TESLA ze sbírek TMB. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost vidět na jednom místě celou plejádu výrobků TESLA, které provázely každodenní život několika generací v Československu doslova na každém kroku. Zájemci uvidí např. proslulý stolní rozhlasový přijímač Tesla 308U Talisman s designem ve stylu art deco, legendární kufříkový kotoučový magnetofon TESLA Sonet Duo z 60 let nebo hi-fi magnetofon TESLA B73, obojí z TESLY Pardubice, či první barevný televizor TESLA Color z roku 1973–1976 z TESLY Orava. Historii výpočetní techniky v Československu připomíná počítač TESLA typ SPO 186 Ondra vyráběný TESLOU Liberec a Blatná. V neposlední řadě výstava představí i výrobky jugoslávských podniků nesoucích jméno TESLA.

Část výstavy je věnovaná Nikolu Teslovi. Na panelech i prostřednictvím filmu se návštěvníci dozvědí základní informace o jeho životě a vynálezech a seznámí se i s 3D modelem jeho laboratoře v Colorado Springs v USA. Konkrétní fyzikální jevy si mohou návštěvníci vyzkoušet pomocí interaktivních exponátů, jako je Kolumbovo vejce, plazmová koule či dva Teslovy generátory uvnitř Faradayovy klece. Tu si však budou moci zájemci vyzkoušet pouze s obsluhou pracovníků muzea.

K výstavě Není TESLA jako Tesla vytvořilo edukační oddělení TMB ve výstavním prostoru doprovodné programy pro žáky základních a středních škol i pro širokou veřejnost. Tyto aktivity přiblíží osobu Nikoly Tesly, představí podniky TESLA a seznámí je s principem fungování různých elektrospotřebičů, které se v této firmě vyráběly. Nedílnou součástí jsou interaktivní exponáty, prostřednictvím nichž si návštěvníci vyzkouší Teslovy vynálezy či výrobky československé TESLY.

Výstava Není TESLA jako Tesla vznikla jako mezinárodní projekt za spolupráce se zahraničními muzei: Muzej nauke i technike Beograd, Srbsko; Tehnički muzej Nikola Tesla, Záhřeb, Chorvatsko; Technisches Museum Wien, Rakousko; Slovenské technické múzeum Košice, Slovensko

Doprovodný program k výstavě

Muzeum také spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně, s nímž k výstavě připravilo aktivity, které se uskuteční v průběhu letošního roku. Jedná se např. o programy v rámci Brněnské muzejní noci 2023, tematické přednášky a exkurze: doprovodný program k výstavě Není TESLA jako Tesla.

Výstava s kritickým katalogem Není TESLA jako Tesla vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně poskytované Ministerstvem kultury ČR.

 

Technické muzeum v Brně na výstavě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně.

Výstava se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Foto z výstavy, ©Technické muzeum v Brně

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/neni-tesla-jako-tesla/